Bridge Alfa

Program Bridge Alfa to kilkadziesiąt funduszy inwestycyjnych, które otrzymały 1,5 miliarda złotych na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych we wczesnych fazach rozwoju. Istotą funduszy Bridge Alfa jest łączenie środków publicznych pozyskanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z kapitałem wnoszonym przez inwestorów prywatnych, a cel ich działania to wspomaganie komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz innowacyjnych pomysłów i nowoczesnych technologii wpisujących się w priorytety określone przez Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Współpracę z funduszami tego typu ułatwi znajomość ich specyfiki oraz ogólnych zasad działania. Podstawową informacją jest to, że środki w ramach programu Bridge Alfa są przeznaczone dla projektów badawczo-rozwojowych, których cechą charakterystyczną jest ryzyko technologiczne. Co to jest projekt badawczo-rozwojowy? Jakie wsparcie oferują fundusze tego typu? Jakie projekty znajdują się w obszarze ich zainteresowania? Czego oczekują inwestorzy Bridge Alfa i z jakimi ograniczeniami trzeba się liczyć? Na te i inne pytania odpowie dr Dominik Czaplicki, Manager Inwestycyjny w funduszu ABAN Fund Sp. z o.o.

ABAN Fund tworzony jest przez zgrany zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem nabytym na styku nowych technologii, ochrony zdrowia i finansów. Do współpracy z wyselekcjonowanymi innowatorami wnosimy nie tylko kapitał, ale przede wszystkim wsparcie merytoryczne oraz wypracowane relacje. Nasz ekosystem – stworzony z myślą o maksymalizowaniu prawdopodobieństwa sukcesu – obejmuje uznanych ekspertów, wiodące uczelnie wyższe, a także partnerów biznesowych zainteresowanych rozwojem innowacji.

Charakter oczekiwanej współpracy


O Prezentującym

ABAN Fund to zespół profesjonalistów z długim doświadczeniem w branży start-upowej oraz bogatym zapleczem naukowo-akademickim.

Dominik Czaplicki

Dominik Czaplicki

Nasz model działania oraz dotychczasowe osiągnięcia wzbudziły zaufanie i uznanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, co w 2017 r. zaowocowało pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa). Wśród 98 wniosków złożonych w tym konkursie uzyskaliśmy najwyższą ocenę punktową. 12 kwietnia 2018 r. zostaliśmy oficjalnie wpisani przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
11.10.2018, godz. 9:00-22:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

Life Science Open Space 2018