BRIdge Alfa jako wsparcie

Komercjalizacja innowacji technologicznych, pomimo iż wpływa bezpośrednio na konkurencyjność gospodarki oraz może być silnikiem napędzającym inne sektory gospodarki, wiąże się z bardzo wysokim ryzykiem, co utrudnia pozyskania odpowiedniego finansowania dla tego typu pomysłów.

BRIdge Alfa to połączenie środków i doświadczenia biznesowego prywatnych inwestorów ze środkami publicznymi i nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w formule Venture Capital. Fundusze BRIdge Alfa mają na celu wzmocnienie mechanizmów komercjalizacji polskich projektów naukowo-badawczych i zwiększenie ich szans na powodzenie rynkowe.

Fundusze realizują ten cel poprzez wyszukiwanie i selekcję najbardziej innowacyjnych projektów, weryfikację ich potencjału, udzielenie wsparcia organizacyjnego, prawnego, doradczego oraz finansowego a także przygotowanie do pozyskania dodatkowego finansowania i dalszej komercjalizacji.

Fundusze BRIdge Alfa wspierają projekty B+R we wstępnej fazie ich rozwoju, która cechuje się wysokim zapotrzebowaniem na kapitał przy jednoczesnym wysokim stopniu ryzyka inwestycyjnego wynikającego z niepewności powodzenia komercyjnego projektu.

Stosowane przez Fundusze Venture Capital dobre praktyki oraz standardy profesjonalne sprzyjają wymogom w zakresie zarządzania, przejrzystości działania i odpowiedzialności a także budowaniu wzajemnych relacji pomiędzy Funduszami, inwestorami a spółkami portfelowymi.

Oferta, czyli cel prezentacji

Celem prezentacji będzie przybliżenie roli i możliwości oferowanych przez Fundusze BRIdge Alfa w komercjalizacji innowacji technologicznych. Dodatkowo, przedstawione zostaną dobre praktyki stosowane przez Fundusze Venture Capital.


O Prezentującym

Tomasz Chwiałkowski

Tomasz Chwiałkowski

Tomasz Chwiałkowski – Dyrektor Inwestycyjny i Współzarządzający Funduszu Aligo Alfa. Wcześniej Dyrektor Zarządzający Funduszu Aligo Capital. Od ponad 12 lat związany zawodowo z rynkiem kapitałowym.

 
 
 
 


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
11.10.2018, godz. 9:00-22:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

Life Science Open Space 2018

PODZIEL SIĘ