Już wkrótce spełnią się wyjątkowe plany naukowe trojga nastoletnich, wybitnie uzdolnionych naukowców. Aleksandra Janowska, Michał Bączyk i Maksymilian Głowacki – laureaci 1. edycji programu ADAMED SmartUP – otrzymali od Fundacji Grupy Adamed stypendium na studia wyższe i dalszy rozwój naukowy w wysokości 40 tysięcy złotych. Zwycięzcy podkreślili, że pieniądze przeznaczą na zdobywanie wiedzy oraz prowadzenie własnych badań.

Nazwiska stypendystów ogłoszono 20 grudnia br. podczas uroczystości, w której obok laureatów i ich rodzin udział wzięli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dr Piotr Dardziński oraz przedstawiciele Rady Naukowej Programu ADAMED SmartUP i Fundacji Grupy Adamed.

Aleksandra i Maksymilian pochodzą z Warszawy, a Michał z Ostrowi Mazowieckiej. Wszyscy są laureatami wielu polskich i międzynarodowych konkursów oraz olimpiad związanych z naukami ścisłymi i przyrodniczymi. W 2014 roku wzięli udział w pierwszej edycji programu naukowo-edukacyjnego ADAMED SmartUP, którego celem jest wsparcie pasji naukowych uczniów szkół ponadpodstawowych. Cała trójka pomyślnie przeszła eliminacje i znalazła się najpierw wśród uczestników innowacyjnego obozu naukowego, a później w gronie dziesięciorga laureatów konkursu.

[ytp_video source=”NSsNjsnxJnk”]

Wszyscy laureaci otrzymali 10-miesięczne, profesjonalne wsparcie naukowe od światowej klasy specjalistów w swoich dziedzinach. Co najważniejsze, zakres merytoryczny, forma i sposób konsultacji edukacyjnych były dopasowane do konkretnych potrzeb każdego ze zwycięzców programu. W ich ramach Aleksandra Janowska otrzymała wsparcie w przygotowaniu do Olimpiady Biologicznej – zarówno do etapu ogólnopolskiego, jak i międzynarodowego. Ponadto uczestniczyła w zajęciach z języka niemieckiego i chemii, odbyła staż w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz wzięła udział w London International Youth Science Forum. W tej konferencji uczestniczył również Maksymilian Głowacki. Poza tym skorzystał on z zajęć przedmiotowych z chemii, fizyki, języka polskiego i angielskiego oraz z warsztatów naukowych w CERN – Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. Eksperci współpracujący z Fundacją Grupy Adamed pomogli mu także w aplikacji na studia na University of Cambridge. Takie wsparcie otrzymał również Michał Bączyk. W ich zakresie uczestniczył w Oxbridge Preparation Weekend w Anglii. Dodatkowo Michał wziął udział w zajęciach przedmiotowych z matematyki i języka angielskiego, a także otrzymał pomoc w przygotowaniach do egzaminu STEP (Sixth Term Examination Paper).

ADAMED SmartUP wiele zmienił w moim życiu, mam mnóstwo nowych przyjaciół, a poza tym zostałam zmotywowana do nauki, rozwijania się i szukania nowych możliwości realizacji marzeń. Pasjonuję się biologią, dlatego większość zajęć, na które uczęszczałam w ramach konsultacji edukacyjnych, była związana z tym przedmiotem. Dzięki wsparciu mentorskiemu udało mi się zdobyć brązowy medal na międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Hanoi w Wietnamie. Stypendium naukowe przeznaczę na dalsze pogłębianie wiedzy – mówi Aleksandra Janowska, stypendystka programu ADAMED SmartUP.

Jesteśmy bardzo dumni, że mogliśmy poznać pełnych pasji, zapału oraz mających wizję swojej naukowej kariery młodych ludzi. Wasze sukcesy są dowodem na to, że wiek nie ogranicza i mając kilkanaście lat można zmieniać świat. Wystarczy jedynie chcieć. Pamiętajcie, aby stale się rozwijać, pracować nad sobą i doskonalić swoje umiejętności – mówiła podczas uroczystości dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, Prezes Fundacji Grupy Adamed.

[ytp_video source=”QMmbhNmAHcM”]

Dr Adamkiewicz podkreśliła, że młodzi naukowcy są przyszłością oraz fundamentem innowacyjnej, polskiej gospodarki. Ich praca umożliwia budowanie przewagi konkurencyjnej naszego kraju na arenie międzynarodowej. Dodała również, że laureaci ADAMED SmartUP po ukończeniu studiów wyższych na zagranicznych uniwersytetach wrócą do Polski, aby tutaj implementować najlepsze wzorce zaczerpnięte ze standardów międzynarodowych oraz rozwijać współpracę na linii nauka-biznes jako podwaliny polskiej gospodarki.

ADAMED SmartUP to program edukacyjny, który wystartował jesienią 2014 roku. Do udziału w nim od tego czasu zarejestrowało się blisko 15 tysięcy uczniów. Wszyscy mogli wziąć udział w wyjątkowych eliminacjach, których częścią były naukowe gry i zagadki, odbywające się w wirtualnej rzeczywistości. 100 najlepszych uczestniczyło w dwóch obozach naukowych, podczas których mieli możliwość rozwijać swoje pasje pod okiem najlepszych specjalistów. Co roku program wyłania też 10 laureatów, którzy otrzymują wielomiesięczne wsparcie naukowe w postaci indywidulanych konsultacji edukacyjnych. Z tej grupy wybierani są stypendyści programu.
Obecnie trwa trzecia edycja ADAMED SmartUP. Wszyscy uczniowie w wieku od 15 do 19 lat mogą do 15 stycznia 2017 r. zarejestrować się na stronie www.adamedsmartup.pl.

[ytp_video source=”ZJ12jcT_SJA”]


ADAMED SmartUP to program naukowo-edukacyjny skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, mający na celu popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wsparcie rozwoju pasji i zainteresowań szczególnie uzdolnionej młodzieży. Podstawą inicjatywy jest platforma internetowa www.adamedsmartup.pl oraz program stypendialny przeznaczony dla osób w wieku 15-19 lat. Program patronatem honorowym objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Morska w Szczecinie.

Organizatorem programu ADAMED SmartUP jest Fundacja Grupy Adamed, której celem jest wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, naukowej i oświatowej, popularyzacja nauki oraz wsparcie rozwoju młodzieży i środowiska naukowego.

Grupa Adamed to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która powstała 30 lat temu od podstaw, na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Jest producentem ponad 250 produktów nowej generacji, oferowanych zarówno polskim jak i zagranicznym pacjentom z ponad 60 krajów świata. Posiada swoje przedstawicielstwa: w Rosji, Hiszpanii, Kazachstanie, Czechach, Słowacji i na Ukrainie. Obecnie zatrudnia około 1600 osób. Od ponad 15 lat firma prowadzi własną innowacyjną działalność badawczo-rozwojową. Tworzy konsorcja naukowo-przemysłowe z wiodącymi uniwersytetami oraz instytutami naukowymi, w kraju i za granicą. Własność intelektualna firmy chroniona jest kilkudziesięcioma patentami.

Larysa Żuchowska
PR Manager
Grupa Adamed
tel.: +48 505 115 235
e:mail: larysa.zuchowska@adamed.com.pl
www.adamed.com.pl

Biuro Prasowe Programu ADAMED SmartUP
Aleksandra Adrian
WALK PR
tel: +48 519 021 080
e-mail: smartup@pressoffice24.pl

PODZIEL SIĘ