Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych jest fundatorem nagrody w konkursie na „Najlepszą praktykę Open Innovation”.

Przedmiotem nagrody jest doradztwo z zakresu przygotowania strategii i założeń projektu badawczo – rozwojowego:

  • Identyfikacja potencjału projektu badawczego
  • Analiza przedsięwzięcia pod kątem możliwości pozyskania dotacji
  • Dobór odpowiedniego programu wsparcia
  • Ocena poziomu gotowości technologicznej przedsięwzięcia
  • Opracowanie strategii ubiegania się o wsparcie
  • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej

Wartość nagrody: 1200 zł.

Termin realizacji: do końca grudnia 2015. Przedstawiciele Fundacji będą zasaiadać w Jury, które wybierze zwycięzcę konkursu.

PODZIEL SIĘ