Opieka paliatywna w Europie

Dogłębne badania i szkolenia z opieki paliatywnej pozwoliły opracować nowe narzędzia i zalecenia dotyczące linii polityki na rzecz poprawy standardów życia w starzejącej się Europie.

Opieka paliatywna ma za zadanie poprawić jakość życia pacjentów borykających się z wyzwaniami związanymi z zagrażającą życiu chorobą oraz ich rodzin. W ramach finansowanego ze środków UE projektu EURO IMPACT (European Intersectorial and Multi-disciplinary Palliative Care Research Training) opracowano program szkoleń w zakresie edukacji i badań dla europejskich naukowców zajmujących się opieką paliatywną, aby pomóc im w prowadzeniu wysokiej jakości badań i czynieniu postępów w tej dziedzinie. Przeszkolono międzynarodowy zespół badaczy, aby umożliwić im monitorowanie jakości opieki paliatywnej i identyfikowanie narzędzi służących do jej udoskonalania.
Naukowcy uczestniczący w projekcie przeszli szkolenia organizowane przez sieć europejskich ośrodków doskonałości w dziedzinie opieki paliatywnej. Brali udział w szeregu kursów, nowo opracowanych szkoleniach obejmujących całą sieć (np. współpraca multidyscyplinarna, szkolenia medialne, działania promocyjne, pisanie wniosków o granty oraz etyka). Uczestniczyli też w szkoleniach praktycznych dotyczących indywidualnych projektów badawczych w co najmniej dwóch instytutach partnerskich. We współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem na rzecz Opieki Paliatywnej zespół projektu opracował wspólne cele szkoleniowe dla doktorantów zajmujących się opieką paliatywną.

2-1432395637Badania ujęto w trzy programy, poświęcone najnowszym europejskim osiągnięciom w opiece paliatywnej nad pacjentami z chorobą nowotworową i bez niej (np. seniorami z demencją). Prowadzono też działania informacyjne, mające wpływać na politykę i praktykę opieki paliatywnej.

W ramach jednego programu dokonano przeglądu poszczególnych raportów krajowych dotyczących rozwoju opieki paliatywnej oraz zaktualizowano raporty z krajów ubogich. W programach dotyczących monitorowania i poprawy opieki paliatywnej wykorzystano przeglądy piśmiennictwa oraz szereg narzędzi populacyjnych w celu określenia obszarów opieki paliatywnej wymagających poprawy.

W ramach projektu nakreślono też nowe narzędzia do lepszej oceny skuteczności opieki. Sformułowano ponadto ważne zalecenia dotyczące polityki włączania opieki paliatywnej do głównego nurtu polityki zdrowotnej i społecznej. Konsorcjum projektu opracowało zalecenia w zakresie polityki, praktyki i badań, które podsumowano w Europejskiej Deklaracji o Opiece Paliatywnej z 2014 roku, ogłoszonej 15.10.2014 podczas kończącej projekt konferencji w Brukseli.

Osiągnięciem projektu EURO IMPACT jest też publikacja książki pt. „Palliative care for older people: a public health perspective”, w której przedstawiono wartość dodaną, jaką niesie ze sobą opieka paliatywna. Książka opisuje aktualny stan badań na świecie, linie polityki i innowacyjne rozwiązania oraz zawiera porady dla polityków i decydentów, umożliwiające poprawę dostępności i jakości opieki paliatywnej dla osób starszych. Wyniki projektu wraz z tą książką niewątpliwie pomogą przygotować Europę na zwiększenie się populacji starszych ludzi.

logo-eapc


Source: © European Union, CORDIS, www.cordis.europa.eu

PODZIEL SIĘ