Zdrowy styl życia

Projekt „Zdrowy styl życia” skierowany jest do środowiska biznesowego i korporacyjnego, które są uważane za najbardziej zapracowane i najbardziej narażone na stres. Środowiska te mają ułożoną strategię dla biznesu czy organizacji, lecz nie stosują strategii dla siebie (jako istoty ludzkiej), która umożliwiłaby sprostanie wszystkim wymaganiom i ochroniła przed spadkami sił, energii, przemęczenia czy też wypalenia.

Obecnie projekt jest realizowany na zasadzie 21-dniowego wyzwania on-line z konkretnymi wskazówkami i zadaniami, którego celem jest doświadczenie korzyści wypływających z życia opartego na nawykach zdrowego stylu życia (kluczowe znaczenie mają nawyki wpływające na sprawność mózgu). Wyzwanie jest w 100% nastawione na działanie co sprawia, że widoczne rezultaty pojawiają się bardzo szybko.

Projekt początkowo realizowany jako wyzwanie dla indywidualnych osób, docelowo rozszerzony jako seria programów prewencyjnych (wellness&wellbeing solution for smarter brain) dla pracowników korporacji.

CEL: zwiększenie świadomości na temat konieczności zdrowego stylu życia w dobie pędzącego świata, który wymaga od nas coraz większej produktywności, sprawności intelektualnej oraz kreatywności.

ZAKRES: cała Polska.

CZAS REALIZACJI: od lipca 2017 wersje testowe indywidualne. 2018-2019 przekształcenie w ogólnopolskie wyzwanie oraz rozpoczęcie wdrażania dedykowanych programów w korporacjach.

Celem prezentacji jest:

  1. Przedstawienie na szerszą skalę podejścia „zdrowy nawyk = sprawny mózg = szybsze i lepsze rezultaty w życiu, pracy i w biznesie” i pozyskanie parterów biznesowych do szerzenia tej idei.
  2. Pozyskanie osób, które na okazyjnych warunkach cenowych przetestują program w zamian za końcowy feedback.

Opcje współpracy i korzyści:

  • centra medyczne – wzajemne wsparcie i rozpowszechnianie kampanii na temat znaczenia zdrowego stylu życia
  • korporacje – rozpoczęcie testów strategii na zorganizowanych grupach osób w miejscu pracy

Korzyść: większe zaangażowanie pracowników oraz podniesienie wizerunku firmy oferującej lepsze warunki pracy i dbającej o swoich pracowników.


Poznaj prezentera:

Justyna Pasionek

Justyna Pasionek

Założycielka firmy Performance Way Academy, której celem jest szerzenie świadomości i wiedzy na temat naturalnych sposobów podnoszenia efektywności życia i pracy.
Twórca autorskich szkoleń i warsztatów holistycznego podejścia do produktywności i efektywności, opartych na koncepcjach chroniących przed spadkiem poziomu zaangażowania, spadkiem sił, energii, koncentracji na zadaniu oraz wypaleniem zawodowym.
Swoją pracę oparła na 16 letnim doświadczeniu pracy z ludźmi, początkowo jako matematyk, trener fitness, później jako przedsiębiorca oraz na aktualnych badaniach nad efektywnością ludzkiego mózgu. Matematyczne zamiłowanie do szukania najprostszych i najbardziej logicznych rozwiązań utwierdziło ją w przekonaniu, że jedynym sposobem uzyskania prawdziwej efektywności w życiu są działania oparte o zdrowy styl życia.
Na co dzień pracuje jako mentor, trener i szkoleniowiec, pomagający wdrożyć zasady efektywnej pracy w celu poprawy produktywności, skuteczniej realizacji celów, zapobieganiu negatywnym skutkom stresu oraz zwiększeniu jakości życia i pracy.
Prowadzi program internetowy „Nawyk Na Autopilocie”- 21 dniowe wyzwanie, w którym uczestnicy mogą doświadczyć na sobie korzyści wynikających ze zdrowego stylu życia. Współpracuje z przedsiębiorcami polskimi jak również z krajów anglojęzycznych.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

PODZIEL SIĘ