Test genetyczny

Nieczerniakowe raki skóry są najczęściej występującymi nowotworami w białych populacjach na całym świecie. Mimo to do dzisiaj nie ma powszechnie dostępnego testu genetycznego pozwalającego na wykrycie osób ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na nieczerniakowe raki skóry. Nasz zespół opracował właśnie taki test. Najważniejsza korzyść z jego zastosowania polega na tym, że osoby, u których zostanie wykryte takie ryzyko, będą mogły podjąć skuteczne kroki chroniące je przed zachorowaniem: unikać opalania się i solariów, stosować odpowiednie środki ochronne takie jak kremy przeciw opalaniu, właściwą odzież itp. Dzięki temu, nawet mając zwiększone ryzyko zachorowania na raka skóry, będzie można uniknąć tej choroby.

Oferta, czyli cel prezentacji

Test jest gotowy do zastosowania. Ochrona własności intelektualnej jest zapewniona – przyznano nam już patenty w Polsce, USA i innych krajach PCT. Poszukujemy firmy komercyjnej oferującej testy genetyczne na badanie ryzyka zachorowania na różne choroby, która zakupi licencję na jego stosowanie. Korzyścią dla firmy, która go zastosuje, będzie zwiększenie konkurencyjności na rynku poprzez dodanie do swojej oferty testu wykrywającego zwiększone ryzyko zachorowania na raki skóry typu nieczerniakowego.


O Prezentującym

Tomasz Wilanowski

Tomasz Wilanowski

dr hab. Tomasz Wilanowski, prof. nadzw., kierownik pracowni w Instytucie Biologii Doświadczalnej im M. Nenckiego PAN w Warszawie, naukowiec z 27-letnim doświadczeniem (uwzględniając studia doktoranckie); dziedziny: chemia, biologia, genetyka i biomedycyna; 36 publikacji, w tym w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych świata: Nature, Science i Cell; 11 grantów badawczych (aktualnych i zakończonych) ze źródeł polskich (5), europejskich (2), australijskich (3) i amerykańskich (1); 2 przyznane patenty; 1 zgłoszenie patentowe; ekspert oceniający wnioski o dofinansowanie dla polskich, czeskich, holenderskich, włoskich, brytyjskich, europejskich i australijskich agencji finansujących badania naukowe; promotor 4 doktorantów; wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim; recenzent rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji dla kilku czasopism; 12 współpracy akademickich i 2 przemysłowe (aktualne i zakończone) w Europie, USA i Australii; organizator europejskiej konferencji naukowej; prelegent na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach i kongresach; uzyskał doktorat na Australijskim Uniwersytecie Narodowym, potem przez ponad 10 lat pracował w Royal Melbourne Hospital nad chorobami genetycznymi u ludzi.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
11.10.2018, godz. 9:00-22:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

Life Science Open Space 2018