Świat w wersji mikro - wyznania leczenia małoinwazyjnego

Świat rządzi się aktualnymi trendami, podobnie dzieje się w medycynie. Obecnie obowiązującym kierunkiem jest miniaturyzacja urządzeń wszczepialnych i zabiegów przezskórnych. Ta moda ma głębokie uzasadnienie w terapii, dąży bowiem do maksymalnego oszczędzenia ciała pacjenta.

Na naszych oczach dokonuje się rewolucja w leczeniu wad zastawkowych, strukturalnych czy w elektroterapii.

Obecnie uznaną metodą leczenia pacjentów z ciężką stenozą zastawki aortalnej, szczególnie w grupie pacjentów z licznymi obciążeniami i po 80tym roku życia jest przezskórna implantacja zastawki aortalnej (TAVI). Porównując wielkość wykorzystywanego sprzętu oraz dostępy naczyniowe dla zabiegu TAVI łatwo można prześledzić jak zmieniał się profil pacjentów kwalifikowanych do zabiegów przezskórnych. Aktualnie dzięki miniaturyzacji możliwe jest wykorzystanie dostępu udowego nawet u pacjentów z krętym przebiegiem tętnic czy z obecnością pewnego stopnia zwężeń w tętnicach udowych.

Warto wspomnieć także o przezskórnym leczeniu niedomykalności zastawki mitralnej za pomocą MitraClip czy wykonywaniu zamknięcia ASD/PFO przy pomocy przezskórnie implantowanych okluderów.

Jeszcze niedawno pieśnią przyszłości była dalsza miniaturyzacja urządzeń do elektroterapii, a obecnie mamy już doświadczenia we wszczepianiu bezelektrodowego rozrusznika serca MICRA – Transcatheter Pacing System (TPS). Oczywiście, leczenie przezskórne jest zarezerwowane dla wyselekcjonowanej grupy chorych, warto jednak zaznaczyć, że wskazania do takiego leczenia dzięki postępowa medycyny ulegają ciągłemu poszerzeniu.

Oferta, czyli cel prezentacji

KCRI posiada doświadczenie w projektowaniu, prowadzeniu i raportowaniu badań klinicznych wyrobów medycznych. Posiada również kadrę specjalistów dobrze zorientowanych w zakresie nowych technologii medycznych. Chętnie wesprzemy zespoły projektowe w zakresie projektowania badań klinicznych nowych rozwiązań dla medycyny jak również w zakresie konfrontacji zastosowania pomysłu z potrzebami i możliwościami jego wdrożenia do medycyny klinicznej.


O Prezentującym

Olga Gorodecka

Olga Gorodecka

KCRI Sp. z o.o. – firma o dużym doświadczeniu w przeprowadzeniu badań klinicznych leków i wyrobów medycznych, z wysoko wykwalifikowaną kadrą z zakresu medycyny i start-up.

 
 
 
 


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
11.10.2018, godz. 9:00-22:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

Life Science Open Space 2018