Projekt FARMLAND był realizowany w ramach Programu UE „Uczenie się przez całe życie” Program Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji

Projekt służył wspieraniu i rozszerzaniu możliwości zatrudnienia w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Głównym założeniem projektu było popularyzowanie idei gospodarstw rolnych poszerzonych o funkcje edukacyjne i społeczne. Celem projektu było przygotowanie innowacyjnych materiałów szkoleniowych dostępnych przez internet, rozwijających potencjał edukacyjny tkwiący w gospodarstwach rolnych. Projekt był współrealizowany przez Instytut Zootechniki PIB.

Przedsięwzięcia związane z edukacją w gospodarstwie rolnym, takie jak „scuola in fattoria” i “fattorie didattiche” we Włoszech, “fermes pédagogiques” we Francji, “open farms” and “city farms” w Wielkiej Brytanii i Irlandii, “granjas escuelas” w Hiszpanii czy “school boerderij” w krajach Beneluxu rozwijają się od ponad 15 lat i mają swój ugruntowany wkład w rozwój idei wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich Europy. Celem projektu FARMLAND było przygotowanie innowacyjnych materiałów szkoleniowych dostępnych przez internet, rozwijających potencjał edukacyjny tkwiący w gospodarstwach rolnych.

Ze względu na reformę polityki rolnej UE, pomoc dla rolnictwa nie ogranicza się już do ilości produktów, tym samym rezygnując z polityki protekcjonizmu na rzecz bardziej otwartego rynku dbającego o jakość i pochodzenie produktów, ochronę konsumentów, środowiska i dobrostan zwierząt. Rolnicy stają w obliczu zagrożeń i szans na drodze do rozwoju przedsiębiorczości, konkurencyjności, różnorodności, wielofunkcyjności, waloryzacji w szerszym kontekście obszarów wiejskich. Rośnie zainteresowanie gospodarstwem agroturystycznym lub pobytem na farmie, która pozwala odwiedzającym cieszyć się ludzkim wymiarem, który coraz trudniej znaleźć w zgiełku i gwarze miasta. Szczególny impuls w tym kierunku pochodzi z turystyki szkolnej, która wykazuje rosnące uznanie edukacyjnych i rozrywkowych możliwości na świeżym powietrzu osiągalne w szkołach rolniczych oferujących dobrze przetestowane działania dydaktyczne i doświadczenia życiowe.

Aby poprawić jakość tych istotnych doświadczeń, ułatwić ich obieg i rozwinąć umiejętności niezbędne do zarządzania działaniami gospodarskimi edukacyjno-logistycznymi, niezbędne jest stworzenie systemu szkoleń, które mogą obejmować zarówno przedsiębiorców rolnych jak i nauczycieli napotykających poważne problemy zatrudnienia, jak również osoby odpowiedzialne za usługi społecznie i młodzieżowe. W rzeczywistości, szkoły publiczne i prywatne mają coraz mniejsze możliwości zaoferowania stałych miejsc pracy dla absolwentów szkół zawodowych i wyższych i przeszkolonych ludzi zasilających rosnące szeregi bezrobotnych oraz intelektualistów zatrudnionych poniżej swoich możliwości, większość z których stanowią kobiety. Tendencja do zmniejszenia zarówno demograficznych i publicznych wydatków, liczby szkół, przede wszystkim na obszarach wiejskich, zwiększa potrzebę rodzin, aby zapisać dzieci do żłobków, nawet w bardzo młodym wieku. To stwarza trudne sytuacje, wymaga czasu i pieniędzy od rodziców, powoduje decyzje, które często zmuszają kobiety do rezygnacji z pracy.

Szczególny impuls pochodzi z turystyki szkolnej
Farmland

Projekt ten miał na celu stworzenie pomostu, w których programy szkoleniowe jednocześnie stworzą szanse dla przedsiębiorstw rolnych i tych, którzy mogą stać się użytecznym elementem ewolucji szkół rolniczych w kierunku realnych usług dla szkół i rodzin zależnych od opieki społecznej, działań edukacyjnych, w związku ze szkolnymi instytucjami i turystyką edukacyjną (przedszkola i szkoły rolnicze). Główna metodologia stosowana w szkołach rolniczych będzie oparta na „uczeniu się poprzez doświadczenie”, typowym dla dziedzictwa tradycyjnych rolników, z praktycznymi kursami w dziedzinie ogrodnictwa, zarządzania zwierzętami gospodarskimi, tradycyjnej produkcji żywności, stosowaniu materiału ekologicznego do budynków, wiedzy, uprawie i propagowaniu ziół w celach zdrowotnych i żywnościowych, zrównoważonej gospodarce odpadami, recyklingowi, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i systemów energooszczędnych. Materiały dydaktyczne transferu innowacji tworzące galerię analiz przypadków, zostały dostarczone przez stowarzyszenie „Agricoltura è Vita”, odpowiedzialne za sieć „Scuola in fattoria” we Włoszech.

Projekt FARMLAND był wdrażany w ramach Programu UE „Uczenie się przez całe życie” Program Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji. Trwał 24 miesiące, od listopada 2013 r. do października 2015 r. i był prowadzony przez konsorcjum 6 partnerów z 5 krajów UE: Włochy, Belgia, Hiszpania, Rumunia i Polska. Liderem projektu był krakowski Oddział Centrum Doradztwa Rolniczego, który od 2010 roku wdraża ideę gospodarstw edukacyjnych w Polsce prowadząc Ogólnopolską Sieć Zagród Edukacyjnych.

Materiały projektu FARMLAND wzbogaciły narzędzia dydaktyczne CDR stosowane w doskonaleniu zawodowym gospodarzy świadczących usługi edukacyjne oraz doradców ODR wspierających tę działalność w regionach. Natomiast kurs – elearningowy w ramach projektu FARMLAND wzbogacił ofertę szkoleniową Instytutu Zootechniki PIB.

O Instutucie Zootechniki przeczytasz również na stronie Klastra