Projekt Bloom

Projekt BLOOM ma za zadanie wspomóc wypracowanie metod i narzędzi popularyzacji idei biogospodarki. Chcemy stworzyć przestrzeń współpracy i wymiany doświadczeń dla wszystkich podmiotów zaangażowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju i budowania społecznej świadomości w obszarze biogospodarki. Jakie cele stawiamy sobie w projekcie BLOOM:

  • podniesienie świadomości i poziomu wiedzy na temat biogospodarki wśród obywateli Polski;
  • zaprezentowanie szerszej publiczności innowacyjnych rozwiązań i kierunków rozwoju biogospodarki w Polsce;
  • wzmocnienie społeczności działającej na rzecz biogospodarki, poprzez zaangażowanie instytucji pozarządowych, administracji, biznesu, sektora badań i innowacji oraz instytucji edukacyjnych.
Oferta, czyli cel prezentacji

Dołącz do projektu i podziel się z nami swoimi oczekiwaniami, doświadczeniem i wiedzą. W ramach polskiej edycji projektu zapraszamy Państwa na warsztaty, na których chcielibyśmy wypracować rekomendacje formatów działań i narzędzi do popularyzacji idei biogospodarki wśród polskich obywateli poprzez zaangażowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Aby tego dokonać, musimy wypracować wspólne rozumienie pojęcia, ale i mieć pewność co do znaczenia biogospodarki dla kraju. To zaś nie będzie możliwe bez wymiany doświadczeń, wiedzy i opinii różnych zaangażowanych podmiotów.

W oparciu o powstałe na warsztatach pomysły i materiały polska grupa robocza przeprowadzi działania upowszechniające i informacyjne skierowane do szerszej publiczności.


O Prezentującym

Joanna Szarek

Joanna Szarek

Joanna Szarek pracuje na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w Zakładzie Ekonomii i Polityki Gospodarczej na stanowisku asystenta naukowo – dydaktycznego. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą tematyce związanej z gospodarką opartą na wiedzy. Od kwietnia 2018 jest wykonawcą merytorycznym w projekcie Boosting European citizens knowledge and awareness of bioeconomy – BLOOM.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
11.10.2018, godz. 9:00-22:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

Life Science Open Space 2018

PODZIEL SIĘ