Biometria

Wykorzystanie biometrii w coraz większej liczbie urządzeń niesie ze sobą ryzyko dla producenta jakim jest roszczenie użytkownika o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Prezentacja będzie miała na celu omówienie tej problematyki począwszy od zwrócenia uwagi na kwestie regulacji biometrii w prawie, jej wykorzystanie w praktyce (wskazanie najpopularniejszych zabezpieczeń biometrycznych oraz przybliżenie uczestnikom celu ich wykorzystywania). Kolejnym punktem prezentacji będzie zwrócenie uwagi widowni na problematykę jaką jest klasyfikacja danych biometrycznych jako danych osobowych. Będzie to miało na celu wskazanie kolejnej podstawy, kolejnego ryzyka powstania roszczenia w przyszłości.

Po wprowadzeniu do tematu, w głównej części prezentacji położony zostanie nacisk na produkty, urządzenia software, które wykorzystują biometrię w celu pobierania, przechowywania oraz administrowania danymi biometrycznymi użytkowników. W tej części uczestnicy poznają definicję produktu niebezpiecznego w polskim prawie, a także zwrócona zostanie ich uwaga na produkty software, problematykę ich klasyfikacji jako produktów niebezpiecznych. Kontynuując wystąpienie kolejnym, a także najważniejszym punktem będzie omówienie podmiotów, które mogą być na gruncie polskiego kodeksu cywilnego zobowiązane do naprawienia szkody powstałej z tytułu produktu niebezpiecznego szkody. Położony zostanie nacisk na wymienienie podmiotów na których ciąży wspomniane ryzyko. Co więcej, zostaną również zaprezentowane prawnie przewidziane rozwiązania mające na celu ograniczenie, a nawet wyłączenie odpowiedzialności.
Kolejnym punktem prezentacji będzie zwrócenie uwagi uczestników na osobę poszkodowanego, a więc na osoby którym przysługuje roszczenie. Następnie zostaną pokrótce omówione najpowszechniejsze szkody, które może spowodować produkt niebezpieczny software wykorzystujący biometrię (szkody na osobie oraz szkody w mieniu).
Na zakończenie, w celu zaakcentowania, że dane biometryczne są danymi niezwykle cennymi oraz, że istnieje ryzyko wadliwego działania produktu, który nimi zarządza zostanie zaprezentowane case study na temat ataku hakerskiego, który miał na celu wykradzenie danych biometrycznych.

Celem oferty jest nawiązanie współpracy z podmiotami zajmującymi się produkcją oprogramowania oraz urządzeń wykorzystujących biometrię w celu zabezpieczenia danych, identyfikacji użytkowników. Kancelaria świadczy usługi prawne dla w/w podmiotów w przedmiocie:

  • doradztwa prawnego przy wprowadzeniu produktu na rynek,
  • zabezpieczenia producenta w kwestii roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny,
  • pomoc prawną przy już zaistniałych sporach.

Poznaj prezentera:

Paweł Dyrduł

Paweł Dyrduł

Prawnik z kancelarii KG Legal – Kiełtyka Gładkowski Spółka Partnerska Kancelaria Radców Prawnych.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku finanse i rachunkowość, specjalizacja: bankowość.
Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunkach prawo oraz bankowość i zarządzanie ryzykiem.
Posiada Europejski Certyfikat Bankowca.
Zainteresowania naukowe: bankowość, prawo bankowe, prawo konsumenckie, prawo nowych technologii, prawo cywilne.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

PODZIEL SIĘ