Nowy program wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości

Agencja Rynku Rolnego jest rządową jednostką administrującą mechanizmami w ramach europejskiej Wspólnej Polityki Rolnej. Od 25 lat z sukcesami wspieramy sektor rolno – spożywczy w Polsce.

W nowej perspektywie unijnej ARR będzie administrować działaniem „Współpraca”, w ramach którego tzw. Grupy Operacyjne Europejskich Partnerstw Innowacji mogą uzyskać wsparcie finansowe na realizację projektów, które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.

Efektem współpracy podmiotów powinny być nowe, innowacyjne rozwiązania praktycznych problemów zidentyfikowanych przez zainteresowane strony.

ARR została powołana również w celu aktywnego wspierania podmiotów produkujących żywność wysokiej jakości. Wsparcie dla podmiotów skupia się w obrębie 6 obszarów tematycznych, w tym funkcjonowaniu specjalnego funduszu promocji produktów rolnych, wsparciu zadań informacyjnych i promocyjnych, wsparciu dla uczestników systemów jakości żywności.

Warunki udzielenia wsparcia: Kwota i wysokość pomocy w ramach działania „WSPÓŁPRACA” może obejmować do 100 % wydatków kwalifikowalnych związanych z kosztami bieżącymi funkcjonowania grupy operacyjnej, prowadzeniem prac badawczych bezpośrednio związanych z wdrożeniem przedmiotu operacji, testów, studiów wykonalności, przygotowania planu operacyjnego grupy, animacji, promocji rezultatów operacji, przygotowania planu biznesowego operacji. Maksymalna kwota wsparcia dla grupy nie może przekroczyć 10 mln zł.

Celem wymienionych działań ARR jest:

  • Zwiększenie poziomu innowacyjności w sektorach rolnym, rolno – spożywczym i leśnym,
  • Opracowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań praktycznych zidentyfikowanych problemów,
  • Promocja żywności wysokiej jakości, w szczególności polskich produktów regionalnych, tradycyjnych, certyfikowanych w systemach jakości.

Celem prezentacji jest przybliżenie potencjalnym partnerom możliwości uzyskania środków finansowych na realizację innowacyjnych projektów i technologii w wybranych sektorach oraz poinformowanie na temat bieżących możliwości promowania żywności wysokiej jakości.

Zainteresowani przystąpieniem do programu dowiedzą się jakie są opcje współpracy, co i jak przygotować i jakie podjąć kroki. W trakcie sesji networkingowych możliwe będzie poznanie ewentualnych partnerów oraz zebranie wstępnych deklaracji współpracy.

Poznaj prezentera:

Piotr Sendor, Specjalista w Agencji Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie

E: p.sendor<at> arr.gov.pl