Nowe pokolenie seniora

Badania dokumentują, że osoby starsze pragną kontynuować życie w swoich domach tak długo jak to możliwe. Tak długo jak to możliwe chciałyby zachować względną samodzielność i prowadzić normalne życie. Ankiety pokazują też że następuje zmiana stereotypów i wymiana pokoleń: pokolenie dzieci nie zajmuje się już rodzicami w taki sam sposób jak to robiono wcześniej, czyli sprawując bezpośrednią opiekę. Pokolenie rodziców zaś coraz wyraźniej artykułuje preferencję dla profesjonalnej pomocy oraz dyskretnego (niestygmatyzującego) wsparcia specjalistycznego.

Międzynarodowe trendy kładą nacisk na współpracę pomiędzy różnymi formami opieki oraz wieloma sektorami działalności (potwierdzają to obserwacje projektu Ithaca, o których rozmawiano w czasie II Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki). Sektor opieki domowej w wysokorozwiniętych krajach rozwiniętych EU rośnie dynamicznie, w oparciu o najnowsze i ciągle udoskonalane nowe technologie ale i w oparciu o Człowieka. Człowieka po stronie Podopiecznego ( i jego rodziny) – ale i Człowieka po stronie Opiekuna (medycznego i nie tylko). Coraz głośniej mówi się o potrzebie profesjonalizacji kadr współpracujących z ludźmi starszymi oraz z niezmiernie dużym zróżnicowaniem występującym w ramach populacji objętych terminem „seniorzy”. Seniorzy to Klienci wymagający.

My takie zmiany potrzeby rozumiemy, odpowiadamy na nie w bezpośredni sposób, jako jeden z elementów układanki systemu srebrnej gospodarki. Nasza usługa to odpowiedź indywidualna, bo każdy ma inne potrzeby. Potrzeby te zmieniają się w sposób ciągły i dynamiczny – my dostosowujemy się do ich zmian. Inspirujemy i wspieramy podopiecznych w ich dążeniu do samodzielności, dobierając zespół do Podopiecznego i dostarczając wysoko wyspecjalizowaną, punktową usługę nakierowaną na jego stymulację i aktywizację, w oparciu o plan długofalowy. W swoim działaniu używamy narzędzi teleopieki.

Istotą projektu Vintage Care jest zmiana formuły opieki nad osobami starszymi – w rozwiązania specjalistyczne, punktowe i celowe. Charakter projektu jest interdyscyplinarny – i choć jego inicjatorem jest podmiot medyczny Vintage Care, to istotą jest włączenie do rozmowy, debaty i współpracy Partnerów z różnych dziedzin a których łączy podobna misja i wizja nowego społeczeństwa. Społeczeństwa w dużej mierze opartego na osobach starszych: aktywnych, wartościowych, wymagających i świadomych.

Zespół Vintage Care to:
Lekarze, pielęgniarze, opiekunowie, fizjoterapeuci, trenerzy personalni, dietetycy żywieniowi, prawnicy, architekci oraz kadra logistyczna. Wszyscy są pasjonatami zagadnień związanych ze starzeniem się i nowym stylem życia seniorów.

Projekt jest na etapie wdrażania, ma charakter ogólnopolski i zaczyna się w mieście Krakowie – a dotyczyć będzie dużych miast.

Vintage Care jest podmiotem medycznym prywatnym, finansowanym ze środków własnych.

Wychodzimy z otwartą propozycją do firm prywatnych z sektora powiązanego ze srebrną gospodarką, do organizacji społecznych i mediów – aby łączyć kompetencje, rozwijać nowe propozycje oraz komunikować za pomocą połączonych kanałów o tym wszystkim co realnie może poprawiać komfort życia i współżycia seniorów i ich rodzin. Proponujemy Partnerstwo celem wspólnego promowania dobrych praktyk i produktów, w skali regionalnej i ponadregionalnej.

Taka promocja jest odpowiedzią na wyraźną potrzebę edukowania społeczeństwa w temacie rozwiązań możliwych, a wykraczającej poza stereotypy rozpoznawalne do tej pory w Polsce. Na potrzebę zmiany mentalności grupy osób starszych, która boi się nowych rozwiązań, z którymi nie miała możliwości się wcześniej zetknąć. Na potrzebę dialogu z pokoleniem osób w wieku średnim po to, aby wyjaśniać im mechanizmy starzenia się, w przygotowaniu na zmiany w życiu ich rodziców lub swoim własnym. Taki dialog nie tylko jest potrzebny – ale przyniesie wymierne korzyści podmiotom gospodarczym, które będą miały możliwość nie tylko lepszego poznania swojego Klienta ale i kształtowania jego świadomości.

Będąc uczestnikiem większych przedsięwzięć, w ramach np. KiGS – wciąż poszukujemy partnerów do tego, by popularyzować nowatorskie rozwiązania okołosenioralne.

Potwierdzamy swoją gotowość udziału w projektach z udziałem KiGS, czy też Regionu i innych instytucji.

Równolegle poszukujemy kanałów dojścia do naszych przyszłych potencjalnych Klientów: osób wymagających, gotowych na usługę sektora prywatnego – bezpieczną, nowoczesną i skuteczną. Indywidualną, bo każdy z nas jest inny.


Poznaj prezentera:

Katarzyna Vannucci

Katarzyna Vannucci

Doświadczony menadżer firm polskich i zagranicznych, sektora projektowego i nieruchomościowego.
Prowadziła spółki i projekty w takich krajach jak Rosja, Ukraina, Francja i Polska (w każdym z nich mieszkała przez dłuższy czas).
Od 2012 roku mieszka w Krakowie i współpracuje w roli Partnera z MCC Beteiligungs Holding (międzynarodowa grupa budująca rezydencje i domy senioralne w Niemczech i Austrii). Jest Współzałożycielem start-up’u Vintage Care (firma z rodziny podmiotów odpowiedzialnych społecznie, dostarczająca domowe usługi medyczne i każde inne osobom starszych czy wymagających czasowego wsparcia).
Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na Wydziale Architektury i Budownictwa a także studiów podyplomowych: Sustainable Building, Planning and Construction (Architektura i Budownictwo Zrównoważone, studla dla architektów) na Politechnice Krakowskiej 2012/2013 oraz Academy of Young Diplomats w Warszawie 2015/2016.
Współzałożyciel i Członek Stowarzyszenia: Woman in Real Estate Poland (WIREP).
Expert KiGS oraz LAB60+.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

PODZIEL SIĘ