Monitor CR - narzędzia IT dla badań klinicznych

Monitor CR to start-up, który powstał w celu komercjalizacji innowacyjnego oprogramowania wspierającego proces badań klinicznych na każdym etapie. Oprogramowanie składa się z 3 aplikacji, nazywanych również Narzędziami Monitor:

  1. eSource Recruiter – aplikacja oraz serwis internetowy wspierające proces rekrutacji ośrodków, badaczy i pacjentów do badań klinicznych. Pozwala sponsorowi badania (firmie farmaceutycznej) na znalezienie ośrodka posiadającego odpowiednią infrastrukturę i zasoby do realizacji badania, a także na znalezienie badacza, posiadającego doświadczenie i odpowiednie kompetencje aby zrealizować badanie. Umożliwia także dotarcie do potencjalnych uczestników badania i poinformowanie ich o otwartej rekrutacji.
  2. eSource Manager – oprogramowanie dla ośrodków realizujących badania kliniczne (szpitali), które wspiera zarządzanie procesem badania. Umożliwia tworzenie projektów i zespołów w nie zaangażowanych (zarówno pracowników administracyjnych, jak i badaczy) oraz indywidualnego planu badania i cennika procedur. Wspiera nadzór nad przebiegiem badania, monitorowanie zrealizowanych procedur i rozliczenia ze sponsorem.
  3. eSource Viewer – oprogramowanie dla sponsora badania klinicznego i firmy CRO, które umożliwia zdalny wgląd w zanonimizowaną dokumentację medyczną pacjentów biorących udział w badaniu w celu prowadzenia monitoringu badania. Dzięki integracji z systemem informatycznym ośrodka przedstawiciele sponsora uprawnieni do wglądu w dokumentację medyczną (Clinical Research Associate – CRA) mają możliwość zdalnego przeglądania danych. Obecnie monitoring dokumentacji medycznej jest wykonywany poprzez bezpośrednie wizyty CRA w ośrodku. eSource Viewer umożliwia wyeliminowanie części wizyt bezpośrednich, co obniża koszty i skraca czas monitoringu badania.

Narzędzia Monitor są obecnie na etapie wdrożeń pilotażowych w 2 największych ośrodkach badań klinicznych w Polsce oraz u 1 sponsora badań klinicznych – międzynarodowej firmie farmaceutycznej (z grona Big Pharma). Uruchomienie pełnych wersji oraz sprzedaży planowane jest na pierwszy kwartał 2017 roku.

Poszukujemy potencjalnych klientów – użytkowników naszego oprogramowania: ośrodków badań klinicznych (przede wszystkim dużych szpitali) oraz sponsorów badań klinicznych (firm farmaceutycznych) i firm CRO (Clinical Research Organizations). Oferujemy możliwość wykonania wdrożeń testowych oraz preferencyjne warunki zakupu oprogramowania dla pierwszych użytkowników.

Poszukujemy również partnerów technologicznych z grona dostawców systemów informatycznych dla szpitali (systemy typu HIS i eHR) w celu wykonania integracji tych systemów z naszym oprogramowaniem.
Na stoisku DEMO moglibyśmy zaprezentować wersję demo naszych aplikacji, umożliwić rejestrację w bazie ośrodków i badaczy oraz potencjalnych uczestników badań (eSource Recruiter), a także przekazywać informacje na temat badań klinicznych (dane rynkowe, informacje o kluczowych graczach, informacje o realizowanych badaniach) – mamy bardzo bogate materiały na ten temat.


Poznaj prezentera:

Martyna Przewoźnik

CEO spółki Monitor CR odpowiedzialna za zarządzenie operacyjne, a także kreowanie, wdrażanie i kontrolowanie strategii spółki. Do jej zadań należy również reprezentowanie spółek i działalność sprzedażowa, sprawozdawczość, raportowanie inwestorom, nadzorowanie bieżącej działalności i pracowników oraz kwestie operacyjne. Posiada długoletnie doświadczenie w branży badań marketingowych i społecznych oraz analiz rynkowych, w tym w zakresie komercjalizacji innowacyjnych projektów oraz pozyskiwania inwestycji.

PODZIEL SIĘ