Kompozyty metalowo-polimerowe dla nowej generacji zastawek serca

Celem prezentowanego projektu jest minimalizacja powstawania zatorów zakrzepowych zagrażających życiu w pulsacyjnej komorze wspomagania serca, przez zastosowanie nowej, biomimetycznej zastawki serca wykonanej na bazie kompozytów metalowo-polimerowych. Protezy serca dedykowane są dla wspomagania serca pacjentów z chorobami serca w późnym stadium niewydolności. Dedykowane są do terapii związanej z samoregeneracją lub jako pomost do transplantacji. W przyszłości, będą one mogły pomóc w leczeniu za pomocą terapii genowej zawału serca. Systemy z zastawkami mechanicznymi generują aktywację płytek poprzez naprężenia ścinające. Wynika to z wąskiej szczeliny jaka jest pomiędzy płatkiem i pierścieniem. Materiały kompozytowe i nowa konstrukcja zastawki mogą zminimalizować ten problem.

Wtryskiwany poliuretan z metaliczną, tytanową wkładką łączy optymalną elastyczność w mikroskali z makro-sztywnością dla zapewnienia odpowiednich funkcji mechanicznych zastawki. Wartość dodana ponadnarodowa polega na:

  1. zaprojektowaniu zastawki serca dla optymalnego przepływu krwi,
  2. pokryciu elementów zastawki powłokami hemo-bio-funkcjonalnymi,
  3. opracowaniu dedykowanej metody wtrysku polimeru,
  4. badaniu na sztucznym modelu pacjenta.

Poznaj prezentera:

Roman Major, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; E: rmajor1<at> poczta.wp.pl