Innowacyjna technologia magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych

W latach 2010-2015 na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach realizowany był projekt badawczo- wdrożeniowy z zakresu magazynowania w akumulatorach energii nadwyżki ciepła z wnętrza tuneli foliowych.
Jako akumulatory energii zastosowano: akumulator kamienny, cieczowy oraz wypełniony materiałem podlegającym przemianie fazowej. Idea pracy akumulatorów polega na przedmuchiwaniu przez nie w okresie temperatury przekraczającej wymagania roślin, ciepłego (okres ładowania) oraz w okresie zapotrzebowania na ciepło, zimnego powietrza (proces rozładowania).
W wyniku zastosowania tego rozwiązania oraz utrzymując rekomendowane parametry procesu przedmuchu powietrza (czas cykli, strumień przetłaczanego powietrza), okres zwrotu poniesionych nakładów na budowę i eksploatację systemu wynosi ok. 8 lat.

Akumulacja nadwyżek ciepła w obiektach szklarniowych i wykorzystanie zgromadzonej energii w uprawach pod osłonami. Oferta skierowana jest do właścicieli upraw pod osłonami (szklarnie, tunele foliowe) oraz upraw szkółkarskich Najważniejsze obszary współpracy dotyczą:

  • dostosowaniem konstrukcji systemu magazynowania ciepła,
  • rekomendacji rodzaju podłoża dla uprawianych roślin,
  • określenia parametrów związanych z: czasem procesu ładowania akumulatora oraz optymalnych warunkach przy jego rozładowaniu,
  • doboru parametrów wentylatora (nadciśnienie dynamiczne, strumień przetłaczanego powietrza),
  • sterowania procesem schładzania powietrza wewnątrz obiektu,
  • nadzoru merytorycznego nad budową akumulatorów ciepła,
  • dostosowania rodzaju i konstrukcji do indywidualnych potrzeb rolników i ogrodników,
  • opieki merytorycznej w pierwszym okresie użytkowania systemów akumulacji ciepła.

Przy zastosowaniu odpowiednio dobranego systemu można uzyskać wcześniejszy i wyższy plon uprawianych roślin, ograniczenie zużycia środków ochrony roślin oraz zmniejszenie zużycia paliwa kopalnego do utrzymania rekomendowanych parametrów mikroklimatu.


Poznaj prezentera:

Sławomir Kurpaska

Innowacyjna technologia magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych

Prof. dr hab. Sławomir Kurpaska, pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół wykorzystania źródeł energii odnawialnej (kolektory słoneczne, fotowoltaika oraz pompy ciepła) oraz urządzeń minimalizujących zużycie energii w obiektach pod osłonami. Był kierownikiem kilku projektów badawczych finansowanych przez MNiSzW. Autor lub współautor ponad stu recenzowanych prac naukowych oraz kilku monografii.

PODZIEL SIĘ