Zostań innowatorem jutra! Skorzystaj z bezpłatnej analizy przedsiębiorstwa pod kątem możliwości zwiększenia jego innowacyjności, wykonanej przez trenera innowacji – oferta projektu Innovation Coach „Wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I”.

Szukasz ścieżki rozwoju dla swojego przedsiębiorstwa? Słyszałeś o innowacjach, pracach badawczo-rozwojowych, ale kojarzą Ci się z poszukiwaniem leku na raka lub konstrukcją łazika na Marsa? To nie do końca tak. Skorzystaj z instrumentu Innovation Coach i dołącz do grona przedsiębiorców-innowatorów. Pomożemy Ci zbadać potencjał innowacyjny Twojego przedsiębiorstwa, przeanalizujemy branżę, w której działasz, Twoje dotychczasowe działania, zasoby kadrowe, kulturę innowacji. Na koniec przygotujemy specjalnie dla Ciebie koncepcję wdrożenia innowacji w Twojej firmie.

Innovation Coach to instrument wsparcia dla tych przedsiębiorców, którzy nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działania B+R+I w szczególności ze środków PO IR i Horyzont 2020 i nie prowadzili samodzielnie lub prowadzili tylko w ograniczonym zakresie projekty B+R+I. Jest to również druga ścieżka instrumentu Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt realizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Aby skorzystać z instrumentu należy zarejestrować przedsiębiorstwo na www.innovationcoach.pl, poczekać na kontakt ze strony konsultanta, który wstępnie przeanalizuje doświadczenie firmy. W tym przypadku im mniejsze doświadczenie, tym lepiej. W przypadku spełniania warunków przedsiębiorcy przydzielony zostanie coach innowacji z bazy ekspertów prowadzonej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej. Coach najpierw przeanalizuje branżę, środowisko i dotychczasowe doświadczenie przedsiębiorstwa, a następnie w trakcie bezpośredniej współpracy z przedsiębiorcą zbada potencjał przedsiębiorstwa, możliwości i zasoby w zakresie B+R+I – sytuację finansową, kadrową, infrastrukturalną, kulturę innowacji. W efekcie coach przedstawi rekomendacje dla przedsiębiorcy, zawierające kierunki i ścieżki wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie, wskaże możliwości pozyskania środków na innowacje z Unii Europejskiej.

Zapraszamy na sesję Business Development na #LSOS19

Prezenter: Martyna Gatkowska
Krajowy Punkt Kontaktowy

Doktorantka UW, Project Manager. Posiada
10-letnie doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych z zakresu implementacji danych satelitarnych do wielu dziedzin gospodarki. W latach 2016 – 2019 kierowała Projektem demonstracyjnym współfinansowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną, którego celem była budowa kompleksowego satelitarnego systemu przetwarzania danych satelitarnych dla sektora rolnego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami badawczymi UE i komercjalizacji badań oraz uzyskała Certyfikat Zarządzania IPMA. Współautor zwycięskiego pomysłu w ramach programu akceleracyjnego Space3ac. Mentor w dwóch programach akceleracyjnych i wielu hackathonach. Od 2019 r. zatrudniona w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE, w którym pełni rolę Koordynatora Projektu „Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorstw w rozpoczęciu działalności B+R+I” jak również eksperta w obszarze Innowacje w MŚP.

PODZIEL SIĘ