Bluetooth i LTE M

Program Wirtualny Instytut Badawczy [WIB] to nowatorska w skali Polski formuła prowadzenia badań o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych. Obszarem badań WIB jest biotechnologia medyczna – onkologia. Na wsparcie zespołów realizujących badania polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło kwotę 450 mln zł.

Nabór wniosków o finansowanie zespołów badawczych w ramach WIB został zaplanowany jeszcze w 2019 r.

Podmiotem zarządzającym programem WIB jest Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, z siedzibą we Wrocławiu.

Prezentacja koncentrować się będzie na najważniejszych informacjach związanych z programem WIB. Omówiona zostanie lista potencjalnych wnioskodawców, procedura konkursowa i ocena wniosków, warunki wdrażania zadań badawczych, korzyści i wyzwania jakie niesie WIB dla naukowców oraz jednostek naukowych.

WIB to:
• 450 mln PLN na zadania badawcze w obszarze biotechnologia medyczna – onkologia
• Wyselekcjonowane zespoły badawcze, prowadzące działalność naukową o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych pod kierunkiem liderów o uznanym dorobku naukowym;
• Dostęp do zasobów jednostek naukowych z kraju i ze świata;
• Możliwość długotrwałego (nawet do 10 lat) i atrakcyjnego finansowania zespołów badawczych;
• Komercjalizacja wyników badań prowadzona przez ŁUKASIEWICZ – PORT;
• Podział zysków z komercjalizacji pomiędzy naukowców, jednostki naukowe oraz Fundusz Polskiej Nauki;

Prezentację poprowadzi Paweł Kurant, dyrektor programu WIB w Podmiocie zarządzającym (Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, z siedzibą we Wrocławiu)

Prezenter
Elżbieta Szlauer
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Elżbieta Szlauer, główny specjalista w Departamencie WIB Łukasiewicz – PORT, odpowiedzialna za przygotowanie i wdrażanie Programu Wirtualny Instytut Badawczy. Wieloletni menadżer działów zarządzania projektami infrastrukturalnymi i badawczymi w jednostkach publicznych i prywatnych, dofinansowanych z krajowych i europejskich środków publicznych. Absolwentka kierunku Ekonomia, specjalność Przedsiębiorczość i Innowacje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.