Nowoczesne metody badania

Techniki mikroskopowe są rutynowo stosowane w diagnostyce histopatologicznej i analizach mikrobiologicznych. Dzięki rozwojowi metod badawczych i zastosowaniu ilościowej analizy obrazów mikroskopowych możliwe jest przeprowadzenie wysoce wyrafinowanych badań, które pozwalają np. na ocenę wpływu terapii lub różnego typu substancji na funkcje pojedynczych komórek i całego organizmu. Mikroskopia konfokalna jest wszechstronną techniką obrazowania, która umożliwia trójwymiarowe obserwacje w wysokiej rozdzielczości próbek stałych i żywych. W Laboratorium Bioobrazowania ŁUKASIEWICZ − PORT skupiamy się na badaniu nowych środków terapeutycznych i materiałów biokompatybilnych w różnego rodzaju modelach doświadczalnych, zarówno in vitro jak i in vivo.
Przykładowo, jednym z wyzwań współczesnej medycyny jest walka z biofilmami bakteryjnymi, które mogą powstawać na powierzchniach materiałów stosowanych w implantach. Używając mikroskopowego testu LIVE / DEAD, jesteśmy w stanie pomóc w wyborze odpowiednich materiałów do stosowania klinicznego, testując tworzenie się biofilmu na metalowych śrubach do implantów.
Możemy również zastosować podejście mikroskopowe, aby ocenić bezpieczeństwo nowych biomateriałów wykorzystywanych do stymulacji gojenia się ran. Obrazując komórki układu odpornościowego możemy zmierzyć indukowaną stresem produkcję reaktywnych form tlenu w odpowiedzi na biomateriały i ich produkty uboczne.
Analizujemy również bardziej skomplikowane układy tkankowe, mierząc na przykład przenikalność substancji przez skórę, lub prowadzimy badania in vivo na zwierzętach laboratoryjnych, testując wpływ nowych terapii onkologicznych na dystrybucję i aktywność komórek układu immunologicznego.
Nasze działania dowodzą, że mikroskopię konfokalną połączoną z ilościową analizą obrazów mikroskopowych można wykorzystać w wielu testach, które mogą być oferowane na zasadzie usługi partnerom biznesowym zainteresowanym rozwojem nowych środków terapeutycznych.

W obecnych czasach koncentracja na redukcji, optymalizacji kosztów ma duże znaczenie, dlatego outsorcing usług R&D staje się coraz popularniejszy i wiele firm z tego korzysta. ŁUKASIEWICZ − PORT ze względu na swoje bogate zaplecze oferuje usługi dla branży farmaceutycznej i biotechnologicznej.
W swojej ofercie ŁUKASIEWICZ − PORT zawiera badania przedkliniczne nowych terapeutyków, polegające na badaniach in vivo (myszy laboratoryjne, Galleria mellonella) oraz na pełnej analizie cytometrycznej, histologicznej i mikroskopowej (mikroskopia konfokalna, skaningowa elektronowa) pobranych próbek badawczych. Ponadto wykonujemy badania cytotoksyczności wybranych substancji (test MTT) i genotoksyczności (test Amesa). Oferujemy usługi produkcji i oczyszczania białek, przeciwciał i koniugatów oraz charakterystykę ilościową i jakościową białek: identyfikację, analizę strukturalną, czystość i aktywność.
Dodatkowo, funkcjonujący w ŁUKASIEWICZ − PORT Biobank jest jednostką koordynującą biobankowanie w Polsce. W ramach działalności gromadzony i charakteryzowany jest materiał biologiczny od pacjentów zdrowych oraz z określonymi jednostkami chorobowymi.

Zapraszamy do współpracy z ŁUKASIEWICZ − PORT.

Prezenter
Monika Toporkiewicz
Sieć Badawcza Łukasiewicz − PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Inżynier Badań w Laboratorium Bioobrazowania, gdzie odpowiedzialna jest za realizacje projektów naukowych oraz zleceń komercyjnych. Z zawodu jest biotechnologiem. Ukończyła studia doktoranckich na Kierunku Biologia Molekularna Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów doktoranckich prowadziła prace badawcze nad liposomalnymi nośnikami leków genetycznyc kierowanych za pomocą przeciwciał w leczeniu chorób nowotworowych krwi. W jej obszarze zainteresowań mieszczą się hodowle 3D komórek skóry oraz oparte na mikroskopii fluorescencyjnej wysokoprzepustowe testy nowych związków o działaniu przeciwnowotworowym.