Farmakognozja

Rosnąca świadomość żywieniowa konsumentów, powszechne zainteresowanie zdrowym stylem życia, czy wzrost dochodów Polaków to tylko niektóre z czynników, które przyczyniają się do wzrostu zainteresowania żywnością funkcjonalną. Podstawą jej rozwoju są naturalne dodatki do żywności, coraz powszechniej w formie nutraceutyków, wykorzystywane do wzbogacania produktów w deficytowe składniki odżywcze. Ich użycie pozwala na dostosowanie produktów konwencjonalnych do indywidualnych potrzeb poszczególnych grup konsumentów (rozwój żywności spersonalizowanej), jest też podstawą kreowania nowych segmentów żywności, np. żywność upiększająca (ang. beauty food), poprawiająca nastrój (ang. mood food), czy night food.
W pracy przedstawiono główne trendy rozwojowe w przemyśle spożywczym, z których część może być realizowana dzięki wzbogacaniu żywności w substancje prozdrowotne i biologicznie czynne. Szczególną uwagę poświęcono nutraceutykom – żywności lub substancjom wyizolowanym z produktów żywnościowych, które mają udowodnione działanie prozdrowotne w obszarze terapeutycznym lub profilaktyki zdrowia. Omówiono ich podstawowe rodzaje, wpływ na organizm człowieka, możliwości pozyskiwania i aplikacji w praktyce produkcyjnej. Na przykładzie napojów zaprezentowano możliwość rozwoju produktu, który zyskuje cechy żywności funkcjonalnej dzięki zastosowaniu naturalnie wyekstrahowanych i oczyszczonych składników z powszechnie dostępnych na rynku surowców: owoców, warzyw, mięs, alg, czy ryb, czy dzięki dodawaniu składników obecnie występujących w kosmetykach, np. aloe vera, kolagenu, ceramidów. Podkreślono, że konieczna jest popularyzacja wiedzy na temat żywności funkcjonalnej wśród konsumentów i promocja tej kategorii żywności. Dzięki temu możliwe będzie jej spożycie na odpowiednio wysokim poziomie, co pozwoli uzyskać pożądane efekty zdrowotne. Jednocześnie potrzebne jest kontynuowanie badań nad nutraceutykami, których celem byłoby opracowanie wytycznych na temat ich pobrania i podaży, co pozwoliłoby uniknąć ewentualnych działań niepożądanych.

Prezenter:
Małgorzata Miśniakiewicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

PODZIEL SIĘ