Społeczne innowacje pomogą

Specjalna aplikacja dla seniorów, nowoczesny program odchudzania dla osób niepełnosprawnych czy internetowy czat zaufania – to tylko niektóre z innowacji społecznych, które przeszły I etap konkursu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i trafiły na listę Małopolskich Innowatorów Społecznych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już jesienią pomysłodawcy będą mieli szansę na sprawdzenie ich skuteczności w praktyce.

Innowacyjne rozwiązania świetnie sprawdzają się już w biznesie, przemyśle czy nauce – teraz czas na wymiar społeczny. Jestem przekonany, że wyłonione w konkursie pomysły mogą faktycznie pomóc osobom, które z różnych względów są niesamodzielne – na skutek choroby, niepełnosprawności czy podeszłego wieku. Z niecierpliwością czekam na wyniki testów tych rozwiązań – mówi wicemarszałek Wojciech Kozak.

W konkursie na innowacje społeczne z zakresu usług opiekuńczych, który został ogłoszony przez ROPS w Krakowie, wpłynęło w sumie 36 pomysłów – z czego na ścisłą listę rankingową trafiło 15 wniosków, dwa znalazły się na liście rezerwowej. To one mają szansę na wsparcie w testowaniu.

Jakie innowacje zgłosili pomysłodawcy? Zdecydowana większość pomysłów, bo aż 23, dotyczyło wsparcia dla osób starszych w ich miejscu zamieszkania. Pozostałe kierowały uwagę na osoby z niepełnosprawnościami, w tym 6 na osoby niepełnosprawne intelektualnie. Na listę rankingową trafiły m.in. takie innowacje jak poMOST, czyli aplikacja wspierająca niezależne życie osób starszych; Czas na aktywność! – platforma internetowa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną czy internetowy czat zaufania. Pełna lista rankingowa jest dostępna na stronie www.rops.krakow.pl.

Warto podkreślić, że swoje pomysły zgłaszali przede wszystkim przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w Małopolsce, dla których zapewnienie opieki, rehabilitacja i wspieranie funkcjonowania osób z niepełnosprawnością i seniorów są codziennością. Równie wielu wnioskodawców rekrutowało się spośród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego – głównie pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i innych. Kolejną grupą wnioskodawców stanowili przedsiębiorcy, w tym podmioty ekonomii społecznej i podmioty lecznicze.

Co ciekawe, najliczniejsza grupą osób zgłaszających pomysły innowacyjne były jednak osoby fizyczne. Często ludzie bezpośrednio doświadczający niepełnosprawności, niesamodzielności lub zaangażowani jako opiekunowie osób zależnych. To wspaniałe, że podjęli wysiłek opracowania i zgłoszenia pomysłu na nowatorskie rozwiązania dotyczące opieki i mądrego wzmacniania aktywności osób niesamodzielnych – dodaje wicemarszałek Wojciech Kozak.

Co ważne, aby wyłonić najciekawsze i bezspornie innowacyjne rozwiązania z zakresu usług opiekuńczych, ROPS w Krakowie powierzył dokonanie oceny merytorycznej i strategicznej niezależnemu gremium – Radzie Innowacji Społecznych, złożonej z ekspertów różnych specjalności i reprezentujących różne środowiska, w tym uczelnie wyższe, samorząd terytorialny, trzeci sektor i środowiska osób zależnych. Rada, po dokonaniu ocen, utworzyła listę rankingową projektów rekomendowanych do realizacji oraz listę projektów rezerwowych.


Projekt „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” realizowany przez Regionalny Ośrodek polityki Społecznej współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Innowacje społeczne w praktyce

PODZIEL SIĘ