Życie bez wytworów z plastiku nie jest obecnie możliwe. Plastik to materiał, który błyskawicznie zrewolucjonizował współczesny świat. Ma on wiele różnych zalet jednak jego nieodpowiedzialne stosowanie, polegające najczęściej na nieodpowiednim gospodarowaniu odpadami i śmieceniu, jest niezwykle szkodliwe dla środowiska. Plastik to materiał bardzo trwały i dlatego jego długotrwałe niszczenie nie jest w pełni poznane.

Dzięki finansowanemu przez Unię Europejską projektowi BioClean – Biotechnological solutions for the degradation of synthetic polymeric materials, udało stworzyć się naturalny sposób rozkładu tworzyw sztucznych. Użyto do tego specjalnej obróbki fizyczno-chemicznej oraz bakterii, mających ograniczyć szkodliwość odpadów dla środowiska i nasilić aktywność gospodarczą poprzez otwarcie nowych rozwiązań w zakresie utylizacji odpadów.

Plastic bottles and containers prepared for recycling

BioClean to projekt stanowiący część programu FP7. BioClean (Program finansowania Unii Europejskiej na lata 2007-2013) koordynowany przez Uniwersytet Boloński. Obejmuje on 19 partnerów z dziewięciu różnych krajów Europy w tym jednego z Chin oraz wsparcie Europejskiego Stowarzyszenis Branży Tworzyw Sztucznych. Działania rozpoczęto trzy lata temu, dzieląc je na podstawowe kategorie:

  • izolowanie i selekcję mikroorganizmów pochodzących z prawdziwych opadów plastikowych z Morza Egejskiego i Norweskiego oraz różnych europejskich składowisk
  • odkrywanie realności zastosowania biotechnologii w procesach rozpadu, detoksykacji i ponownego wykorzystania.
  • Przyspieszenie naturalnej biodegradacji tworzyw sztucznych w zakładach kompostowania odpadów organicznych i bio-gazyfikacji

20130125155408-partners_map

Kontynuowana strategia BioClean miała na celu pogłębienie wiedzy naukowej na temat biodegradacji materiałów w naturalnych środowiskach i obiektów unieszkodliwiania odpadów oraz badanie możliwości wprowadzenia rozwiązań biotechnologicznych dla skutecznego i trwałego usuwania odpadów tworzyw sztucznych. W szczególności, konsorcjum skupiło się na PCW, polistyrenie, polipropylenie i polietylenie. Zespół stworzył i wdrożył sposoby wykorzystania mikroorganizmów do degradacji różnego rodzaju odpadów tworzyw sztucznych. Ocenie poddano wybrane szczepy bakterii oraz grzyby, wykazując, że są skuteczne. W ramach projektu stworzono krótką listę nadających się do wykorzystania organizmów tlenowych i beztlenowych. Wyszczególniono najlepsze fizyczne i chemiczne sposoby rozpadu dla całego wachlarza tworzyw sztucznych.

Projekt BioClean odnalazł i udowodnił, iż solidne rozwiązania biotechnologiczne dla degradacji i detoksykacji są możliwe, ulepszając tym samym wiedzę na temat zastosowań bakteryjnych inokulów i rozwijając technologię recyklingu.

więcej projektów Komisji Europejskiej http://cordis.europa.eu/home_pl.html

strona oficjalna programu: http://www.biocleanproject.eu/

bioclean project

PODZIEL SIĘ