Posiedzenie Rady Innowacji Społecznych

Poszukując innowatorów społecznych w Małopolsce, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił konkurs na innowacje w obszarze usług opiekuńczych. Blisko 90 podmiotów i osób zgłosiło swoje zainteresowanie przesyłając wstępny zarys pomysłu, ponad 60 odbyło spotkania przygotowujące do złożenia wniosku o powierzenie grantu, aż wreszcie 36 zdecydowało się aplikować o środki finansowe w ramach konkursu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych. Aby spośród nadesłanych wyłonić najlepsze i najbardziej innowacyjne pomysły, Rada Innowacji Społecznych (RIS), złożona z 26 niezależnych ekspertów, przez dwa dni obradowała na pierwszym Posiedzeniu, które zainicjowane zostało 29 maja 2017r. Członkowie RIS analizowali potencjał innowacyjności nadesłanych pomysłów i dyskutowali nad możliwościami jakie niosą za sobą oddolne inicjatywy. Nieco ponad połowa wniosków dotyczyła wsparcia dla osób starszych wymagających opieki w miejscu zamieszkania i ich opiekunów. Pomysły zgłoszone przez małopolskich innowatorów mają na celu zmodernizowanie opieki domowej seniorów, ale też wsparcie ich samodzielności w korzystaniu z dóbr kultury, budowaniu relacji towarzyskich czy polepszaniu jakości życia. Pozostałe innowacje kierowały uwagę na osoby z niepełnosprawnościami, zarówno niepełnosprawnością sensoryczną jak i intelektualną, próbując wpłynąć na rozwiązanie codziennych trudności w funkcjonowaniu. Pojawiły się rozwiązania komplementarne względem systemu wspieranie osób niepełnosprawnych, jak również takie, które odpowiadały na bezpośrednią i konkretna potrzebę zgłaszaną przez same osoby zależne.

Celem prac RIS jest wybór projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach projektu „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Krótki okres testowania i niewielka grupa uczestników dają szansę na przetestowanie rozwiązań niecodziennych, które w innych okolicznościach nie mogły by być zrealizowane, a które mają szansę zmienić obraz usług opiekuńczych w przyszłości.

Wyniki I tury Konkursu na Innowacje społeczne zostaną ogłoszone do 30.06.2017 r.


Projekt „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” realizowany przez Regionalny Ośrodek polityki Społecznej współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Innowacje społeczne w praktyce

PODZIEL SIĘ