Innowacje społeczne w praktyce
Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych. Nawet niewielki krok może zainicjować wielką zmianę. Jeśli masz pomysł na ulepszenie usług opiekuńczych, pomożemy sfinansować przetestowanie Twojej koncepcji.

Nowe idee i nowe technologie zmieniają świat. Pracujemy coraz intensywniej, komunikujemy się coraz sprawniej, jesteśmy mobilni i wymagający w stosunku do życia i jakości usług z których korzystamy. Nie inaczej rzecz ma się z coraz szerszym rynkiem usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób zależnych. Bez względu na to czy mówimy o aktywności osób starszych, czy o samodzielności osób z niepełnosprawnościami, zarówno sami zainteresowani, jak i ich otoczenie oczekują, że mimo ograniczeń będą prowadzić aktywne życie codzienne, zawodowe, społeczne. W dobie łatwo dostępnej, technologii, która wpłynęła na wiele dziedzin codziennego funkcjonowania współczesnego człowieka, wciąż istnieje duża luka w zakresie jej wykorzystania w rozwiązaniach skierowanych do osób zależnych. Nie mniej jednak, można dostrzec wiele przykładów pozytywnej zmiany wspomagającej aktywizację lub opiekę nad osobami niesamodzielnymi. Przykładowym rozwiązaniem z zakresu teleopieki jest system pozwalający rodzinie, przyjaciołom i opiekunom przebywać wirtualnie w domu użytkownika tak jakby tam byli fizycznie obecni tzw. „Teleobecność”, lub inteligentna platforma, która umożliwia monitoring parametrów życiowych oraz wagi i aktywności fizycznej, a dane medyczne oraz prowadzony monitoring pacjentów mogą być przechowywane w komputerze i wykorzystywane do komunikacji z personelem medycznym. Niestety nawet rozwiązania opierające się na rozpowszechnionych, komercyjnych technologiach wydają się odległe od codzienności osób zależnych w Polsce. Jeśli uda nam się zmienić ten stan, dokonamy prawdziwej rewolucji w życiu osób zależnych i ich opiekunów.


Innowacji społecznej nie zawsze musimy szukać w obszarze nowych technologii. Czasem odkrywcze może być sięgniecie po rozwiązania wypracowane w przeszłości, które obecnie przy niewielkiej modyfikacji może wprowadzić nową jakość dla danej grupy użytkowników. Czasem o nowatorstwie stanowi skuteczne zastosowanie rozwiązań podpatrzonych w innych dziedzinach życia. Na konferencji inaugurującej projekt „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” Pani Luitgardis Sonderegger-Müller, Dyrektor Fundacji działającej na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Lucernie przedstawiła zarys systemu wsparcia, którym objęte są osoby zależne w Szwajcarii. Większość usług świadczonych na rzecz osób z poważnymi, uniemożliwiającymi samodzielne funkcjonowanie niepełnosprawnościami, powodowanymi wiekiem lub chorobami opiera się na koncepcji „Asystenta rodziny”. Asystent ten, przypisany do konkretnej osoby i znający jej ograniczenia i otoczenie dba o dostęp do niezbędnych form rehabilitacji i zaopatrzenia medycznego w domu. Znamy to rozwiązanie choćby z systemu usług bankowych i finansowych. Banki wprowadziły osobę asystenta lub concierge’a chcąc zwiększyć komfort korzystania z ich usług, związanych z zawiłościami procedur i przepisów prawa, przy pokonaniu których przydaje się pomocna dłoń pracownika banku. Mechanizmy, które mają zwiększyć zyski firm świadczących usługi możemy przenieść na obszar równie ważny i bliski naszemu codziennemu życiu, jakim jest opieka nad osobami zależnymi, czy samodzielne korzystanie z systemu opieki społecznej.


W ramach projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych można pozyskać środki finansowe w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych oraz szerokie wsparcie merytoryczne na realizację własnego pomysłu na innowacyjne rozwiązanie w zakresie usług opiekuńczych i wsparcia na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Innowatorami mogą zostać osoby prawne, jednostki organizacyjne, jednostki sektora finansów publicznych, ale też osoby fizyczne mieszkające na terenie województwa małopolskiego. Zgłaszane rozwiązania muszą być skierowane do osób zależnych i ich opiekunów, czyli osób niepełnosprawnych intelektualnie, osób niepełnoprawnych wymagających usług opiekuńczo-asystenckich, wsparcia asystenckiego przy uczestniczeniu w życiu społecznym i obywatelskim oraz osób starszych wymagających zapewnienia opieki w miejscu ich zamieszkania.


Obecnie na terenie województwa małopolskiego realizowany jest cykl seminariów „Akcja – Innowacja” w ramach których odbędą się spotkania warsztatowe dla potencjalnych Innowatorów. Na warsztatach uczestnicy będą mieli szansę głębszego zrozumienia pojęcia „innowacja społeczna”, odbycia treningu kreatywnego myślenia i wypracowania priorytetowych obszarów problemowych, będących wyzwaniem dla danego regionu. Dotychczas seminaria miały miejsce w Chrzanowie i Zakopanem. Kolejne odbędą się w styczniu 2017 r. w Nowym Sączu, Tarnowie oraz Krakowie.


Jesteś osobą starszą lub niepełnosprawną i czujesz, że twój sposób na samodzielność i realizację aspiracji ma sens? Blisko współpracujesz z osobami zależnymi lub jesteś ich opiekunem, masz pomysł jak w nowatorski, lepszy, wydajniejszy sposób pomagać osobom starszym i niepełnosprawnym, a także ich opiekunom i otoczeniu? Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania rozwiązań w zakresie opieki nad osobami zależnymi. Nie tylko pomożemy przełożyć Twój pomysły na język formularza aplikacyjnego, ale będziemy wspierać i monitorować zarówno przygotowanie do testowania innowacji, jak i jej realizację. Pomożemy uzyskać poradę prawną i finansową, wyodrębnić innowacyjność z rozwiązań, które pragniesz wdrożyć. Pomożemy opracować szczegóły pomysłu, by ułatwić jego zrealizowanie, a 6 najlepszych skierujemy do upowszechnienia na terenie całego kraju.

Nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” planowany jest na luty 2017 roku. Zgłoszenie fiszki nie jest jednoznaczne z aplikowaniem o środki finansowe, ale dzięki nawiązanemu kontaktowi możecie Państwo liczyć na wstępną konsultację waszego pomysłu i przesyłanie nowych informacji dotyczących realizacji projektu wprost na wskazany adres mailowy. Zachęcamy do projektowania innowacyjnych przedsięwzięć i śledzenia strony internetowej.


Projekt „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” realizowany przez Regionalny Ośrodek polityki Społecznej współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Innowacje społeczne w praktyce

PODZIEL SIĘ