Innowacje społeczne w praktyce
Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych. Nawet niewielki krok może zainicjować wielką zmianę. Jeśli masz pomysł na ulepszenie usług opiekuńczych, pomożemy sfinansować przetestowanie Twojej koncepcji.

Nowe idee i nowe technologie zmieniają świat. Pracujemy coraz intensywniej, komunikujemy się coraz sprawniej, jesteśmy mobilni i wymagający w stosunku do życia i jakości usług z których korzystamy. Nie inaczej rzecz ma się z coraz szerszym rynkiem usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób zależnych. Bez względu na to czy mówimy o aktywności osób starszych, czy o samodzielności osób z niepełnosprawnościami, zarówno sami zainteresowani, jak i ich otoczenie oczekują, że mimo ograniczeń będą prowadzić aktywne życie codzienne, zawodowe, społeczne. W dobie łatwo dostępnej, technologii, która wpłynęła na wiele dziedzin codziennego funkcjonowania współczesnego człowieka, wciąż istnieje duża luka w zakresie jej wykorzystania w rozwiązaniach skierowanych do osób zależnych. Nie mniej jednak, można dostrzec wiele przykładów pozytywnej zmiany wspomagającej aktywizację lub opiekę nad osobami niesamodzielnymi. Przykładowym rozwiązaniem z zakresu teleopieki jest system pozwalający rodzinie, przyjaciołom i opiekunom przebywać wirtualnie w domu użytkownika tak jakby tam byli fizycznie obecni tzw. „Teleobecność”, lub inteligentna platforma, która umożliwia monitoring parametrów życiowych oraz wagi i aktywności fizycznej, a dane medyczne oraz prowadzony monitoring pacjentów mogą być przechowywane w komputerze i wykorzystywane do komunikacji z personelem medycznym. Niestety nawet rozwiązania opierające się na rozpowszechnionych, komercyjnych technologiach wydają się odległe od codzienności osób zależnych w Polsce. Jeśli uda nam się zmienić ten stan, dokonamy prawdziwej rewolucji w życiu osób zależnych i ich opiekunów.


Innowacji społecznej nie zawsze musimy szukać w obszarze nowych technologii. Czasem odkrywcze może być sięgniecie po rozwiązania wypracowane w przeszłości, które obecnie przy niewielkiej modyfikacji może wprowadzić nową jakość dla danej grupy użytkowników. Czasem o nowatorstwie stanowi skuteczne zastosowanie rozwiązań podpatrzonych w innych dziedzinach życia. Na konferencji inaugurującej projekt „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” Pani Luitgardis Sonderegger-Müller, Dyrektor Fundacji działającej na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Lucernie przedstawiła zarys systemu wsparcia, którym objęte są osoby zależne w Szwajcarii. Większość usług świadczonych na rzecz osób z poważnymi, uniemożliwiającymi samodzielne funkcjonowanie niepełnosprawnościami, powodowanymi wiekiem lub chorobami opiera się na koncepcji „Asystenta rodziny”. Asystent ten, przypisany do konkretnej osoby i znający jej ograniczenia i otoczenie dba o dostęp do niezbędnych form rehabilitacji i zaopatrzenia medycznego w domu. Znamy to rozwiązanie choćby z systemu usług bankowych i finansowych. Banki wprowadziły osobę asystenta lub concierge’a chcąc zwiększyć komfort korzystania z ich usług, związanych z zawiłościami procedur i przepisów prawa, przy pokonaniu których przydaje się pomocna dłoń pracownika banku. Mechanizmy, które mają zwiększyć zyski firm świadczących usługi możemy przenieść na obszar równie ważny i bliski naszemu codziennemu życiu, jakim jest opieka nad osobami zależnymi, czy samodzielne korzystanie z systemu opieki społecznej.


W ramach projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych można pozyskać środki finansowe w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych oraz szerokie wsparcie merytoryczne na realizację własnego pomysłu na innowacyjne rozwiązanie w zakresie usług opiekuńczych i wsparcia na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Innowatorami mogą zostać osoby prawne, jednostki organizacyjne, jednostki sektora finansów publicznych, ale też osoby fizyczne mieszkające na terenie województwa małopolskiego. Zgłaszane rozwiązania muszą być skierowane do osób zależnych i ich opiekunów, czyli osób niepełnosprawnych intelektualnie, osób niepełnoprawnych wymagających usług opiekuńczo-asystenckich, wsparcia asystenckiego przy uczestniczeniu w życiu społecznym i obywatelskim oraz osób starszych wymagających zapewnienia opieki w miejscu ich zamieszkania.


Obecnie na terenie województwa małopolskiego realizowany jest cykl seminariów „Akcja – Innowacja” w ramach których odbędą się spotkania warsztatowe dla potencjalnych Innowatorów. Na warsztatach uczestnicy będą mieli szansę głębszego zrozumienia pojęcia „innowacja społeczna”, odbycia treningu kreatywnego myślenia i wypracowania priorytetowych obszarów problemowych, będących wyzwaniem dla danego regionu. Dotychczas seminaria miały miejsce w Chrzanowie i Zakopanem. Kolejne odbędą się w styczniu 2017 r. w Nowym Sączu, Tarnowie oraz Krakowie.


Jesteś osobą starszą lub niepełnosprawną i czujesz, że twój sposób na samodzielność i realizację aspiracji ma sens? Blisko współpracujesz z osobami zależnymi lub jesteś ich opiekunem, masz pomysł jak w nowatorski, lepszy, wydajniejszy sposób pomagać osobom starszym i niepełnosprawnym, a także ich opiekunom i otoczeniu? Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania rozwiązań w zakresie opieki nad osobami zależnymi. Nie tylko pomożemy przełożyć Twój pomysły na język formularza aplikacyjnego, ale będziemy wspierać i monitorować zarówno przygotowanie do testowania innowacji, jak i jej realizację. Pomożemy uzyskać poradę prawną i finansową, wyodrębnić innowacyjność z rozwiązań, które pragniesz wdrożyć. Pomożemy opracować szczegóły pomysłu, by ułatwić jego zrealizowanie, a 6 najlepszych skierujemy do upowszechnienia na terenie całego kraju.

Nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” planowany jest na luty 2017 roku, ale swój pomysł można zgłosić już dziś za pomocą umieszczonej na stronie www.miis.rops.krakow.pl fiszki. Zgłoszenie fiszki nie jest jednoznaczne z aplikowaniem o środki finansowe, ale dzięki nawiązanemu kontaktowi możecie Państwo liczyć na wstępną konsultację waszego pomysłu i przesyłanie nowych informacji dotyczących realizacji projektu wprost na wskazany adres mailowy. Zachęcamy do projektowania innowacyjnych przedsięwzięć i śledzenia strony internetowej.


Projekt „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” realizowany przez Regionalny Ośrodek polityki Społecznej współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Innowacje społeczne w praktyce

PODZIEL SIĘ