I tura konkursu na innowacje społeczne

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ogłasza: I turę konkursu na innowacje społeczne, w ramach której odbędzie się nabór wniosków o powierzenie grantu. Wychodząc naprzeciw potrzebom w zakresie poszukiwania nowych, bardziej skutecznych metod wsparcia osób zależnych i ich opiekunów, poszukujemy 40-tu innowacyjnych rozwiązań w obszarze usług opiekuńczych. Innowatorami mogą zostać osoby prawne, jednostki organizacyjne, jednostki sektora finansów publicznych, ale też osoby fizyczne mieszkające na terenie województwa małopolskiego. Zgłaszane rozwiązania muszą być skierowane do osób niesamodzielnych i  ich opiekunów, czyli osób niepełnosprawnych intelektualnie, osób niepełnoprawnych wymagających usług opiekuńczo-asystenckich, wsparcia asystenckiego przy uczestniczeniu w życiu społecznym i obywatelskim oraz osób starszych wymagających zapewnienia opieki w miejscu ich zamieszkania.

Podmioty, które przedstawią pomysł, będą ubiegać się o grant finansowy na przetestowanie innowacyjnego rozwiązania. Testowanie, czyli działania na rzecz bezpośrednich odbiorców pomysłu innowacyjnego nie może być realizowane dłużej niż 6 miesięcy, a maksymalna kwota o którą można ubiegać się w ramach grantu to 100 000 zł.

NABÓR

W ramach niniejszego naboru wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia 27.03.2017 r. do dnia 07.04.2017 r. (decyduje data wpływu wniosku mailem do ROPS w Krakowie). Planowany termin rozstrzygnięcia Konkursu: maj 2017 r. Osoby i podmioty zainteresowane  udziałem w konkursie proszone są o przysłanie wniosku o powierzenie grantu w formie elektronicznej na adres: nabor.miis@rops.krakow.pl

SPOTKANIA PRZYGOTOWAWCZE

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków zespół Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych zaprasza potencjalnych grantobiorców na indywidualne spotkania przygotowujące do złożenia dokumentacji naborowej. Warunkiem umówienia się na spotkanie  przygotowawcze jest przesłanie zarysu pomysłu w formie fiszki (do pobrania na stronie www.rops.krakow.pl).

INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje dotyczące zarówno projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych, jak i trybu aplikowania o środki w ramach konkursu grantowego można uzyskać w biurze projektu.

Biuro projektu:
Piastowska 32, pokój nr 2 (parter), 30-070 Kraków,
e-mail: miis@rops.krakow.pl,
tel. 12 422 06 36 wew. 34, 33, 27.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych”.

 
Innowacje społeczne w praktyce

PODZIEL SIĘ