Grupa tematyczna

Ze względu na zbliżający się moment ogłoszenia Konkursu grantowego w ramach projektu, Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych intensyfikuje wysiłki zmierzające do zapewnienia potencjalnym innowatorom społecznym warunków tworzenia i udoskonalania swoich pomysłów na rozwiązanie podnoszące jakość usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych.

Z myślą o podniesieniu jakości inkubowanych innowacyjnych rozwiązań w dniu 03 lutego 2017 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie powołał w ramach Regionalnej Platformy Współpracy grupę tematyczną ds. innowacji społecznych. Do jej zadań będzie należała m.in. wymiana informacji, konsultacja pomysłów, tworzenie przestrzeni do współpracy między innowatorami społecznymi a środowiskiem osób zależnych i ekspertami, a także opiniowanie wypracowywanych rozwiązań w trakcie ich opracowywania, testowania, a następnie upowszechniania.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na inauguracyjne spotkanie grupy tematycznej ds. innowacji społecznych, które odbędzie się przy ul. Piastowskiej 32, w sali nr 5 (parter).


Pierwsze spotkanie jest zaplanowane na (jeden z terminów do wyboru):

17 lutego br., 22 lutego br., 24 lutego br. lub 28 lutego br.


Podczas spotkania zostanie przedstawiony raport podsumowujący seminaria „Akcja. Innowacja” na których mieszkańcy Małopolski mieli okazję wypowiedzieć się na temat dostępności i jakości usług opiekuńczych, trudności z jakimi borykają się osoby starsze i niepełnosprawne. Ponadto zostanie zaprezentowana dokumentacja konkursowa, która będzie wykorzystana w ogłaszanym Konkursie grantowym na innowacje społeczne, a także zostanie omówiony plan działań na kolejne spotkania grupy tematycznej.

Spotkanie grupy tematycznej ds. innowacji społecznych jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematem wspierania osób starszych i niepełnosprawnych w ich aktywnościach życiowych i obywatelskich, podnoszenia samodzielności i jakości życia. Udział jest bezpłatny

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wskazanie wybranego – jednego z proponowanych powyższych terminów. Kontakt na adres: drojek@rops.krakow.pl lub pod numerem tel.: 12 422 06 36 wew. 34.

 

PODZIEL SIĘ