Akcja Innowacja

Zespół Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie zakończył cykl Seminariów pod hasłem „Akcja Innowacja”, trwających od listopada 2016 do końca stycznia 2017r. Spotkaliśmy się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, podmiotów pomocy
i integracji społecznej oraz jednostek sektora publicznego i przedsiębiorców z pięciu subregionów województwa: Małopolski Zachodniej, subregionu podhalańskiego, sądeckiego, tarnowskiego oraz Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Przeprowadzone seminaria miały na celu zainspirowanie i zmotywowanie do kreowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, a następnie zachęcenie do udziału w projekcie Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych i pozyskania finansowania na przetestowanie swojego innowacyjnego pomysłu.

Podczas seminariów wyłoniliśmy priorytetowe obszary problemowe, w których osoby zależne – starsze i niepełnosprawne oraz ich opiekunowie wymagają szczególnego wsparcia. Obszary te, to przede wszystkim ograniczenie samodzielności, utrata poczucia bezpieczeństwa, izolacja i marginalizacja, wykluczenie społeczne i cyfrowe, brak odpowiedniego dostępu do informacji i wiedzy, oraz przeciążenie i stres opiekunów nieformalnych. W atomizującym się społeczeństwie trudniej też o bliskie relacje rodzinne i sąsiedzkie, które w naturalny sposób wspierają aktywność i poczucie sprawczości u osób z ograniczoną samodzielnością. Sięganie po rozwiązania oddolne, pochodzące wprost od środowiska związanego z osobami zależnymi i wykorzystujące zasoby lokalne do udoskonalenia i upowszechnienia usług opiekuńczych, sprzyja niwelowaniu trudności i barier z jakimi na co dzień mierzą się osoby niesamodzielne. Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych chce wspierać te rozwiązania i pomysły, które mogą wpłynąć na poprawę jakości życia i podniesienie poziomu zadowolenia. Na spotkaniach, ponad 160 potencjalnych innowatorów społecznych z całego województwa małopolskiego, miało okazję podzielić się obawami i wymienić doświadczeniami dotyczącymi wspierania osób starszych i niepełnosprawnych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom seminariów za obecność i zaangażowanie, które pozwoliło na lepsze i głębsze zrozumienie problemów osób zależnych i ich opiekunów. Wyłonione w ten sposób obszary problemowe posłużą do sporządzenia raportu, który zostanie udostępniony na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Mamy nadzieję że warsztaty posłużą Państwu jako wskazówka do tworzenia nowych rozwiązań, które będą konsultowane na zbliżających się spotkaniach przygotowujących do złożenia wniosków aplikacyjnych. W ramach podsumowania zamieszczamy materiał wykorzystywany podczas cyklu seminariów.


[embeddoc url=”http://lifescienceopenspace.pl/wp-content/uploads/2017/02/PREZENTACJA-SEMINARIUM-AKCJA-INNOWACJA.pdf” height=”80%” download=”all”]

PODZIEL SIĘ