Akcja innowacja

Powoli zbliżamy się do momentu ogłoszenia konkursu grantowego jednak wciąż jest czas na to aby spotkać się z nami i bez presji czasu, dopytać o możliwości działania w ramach projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych (MIIS) i  przymierzyć do roli Innowatora. Jedną z okazji do spotkania i bliższego zapoznania z projektem są realizowane od listopada 2016 r. – seminaria w Subregionach. Jest to dodatkowa możliwość zwłaszcza dla tych, którzy zamieszkując w znacznej odległości od Krakowa najczęściej mają możliwość wyłącznie kontaktu mailowego lub telefonicznego. Dojazd MIIS do tych najodleglejszych regionów Małopolski jest podyktowany chęcią jak najszerszego promowania projektu i zainspirowania jak największej liczby oddolnych inicjatyw do kreowania innowacyjnych rozwiązań.

Mamy za sobą trzy Seminaria dla Subregionów: Zachodniej Małopolski, Podkarpacia i Sądecczyzny, w czasie których spotykaliśmy się z Państwem, informowaliśmy o szczegółach projektu, odpowiadaliśmy na pytania i przy pomocy profesjonalistów z dziedziny Design Thinking pokazywaliśmy czym jest Innowacja Społeczna, jak wygląda proces tworzenia i budowania innowacyjnych rozwiązań.

Ci, którzy byli z nami w Chrzanowie, Zakopanem czy Nowym Sączu, wykazali duże zainteresowanie dając temu wyraz pytaniami zadawanymi podczas spotkania. Część z nich pojawiała się na tyle często, że uznaliśmy za zasadne umieścić je w cyklu odsłon „Akcja. Innowacja”.

Nawiązując do seminariów raz jeszcze serdecznie dziękujemy: Pani Małgorzacie Bigaj – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, Panu Leszkowi Doruli – Burmistrzowi Miasta Zakopane oraz Panu dr. hab. inż. Mariuszowi Cygnarowi, prof. nadzw. PWSZ – Rektorowi Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, za użyczenie sal, w których wydarzenie mogło być zrealizowane. Dziękujemy również wszystkim pracownikom, którzy byli zaangażowani w przygotowanie wydarzeń.

Na koniec przypominamy, że przed nami jeszcze seminarium w Krakowie – 25 stycznia. Serdecznie zapraszamy i czekamy na Państwa zgłoszenia pod adresem:

drojek@rops.krakow.pl.

PODZIEL SIĘ