Konferencje

Strona główna Wydarzenia Konferencje

3-6.07.22016 Krakow: Where Industry Meets Academia – The Leading Biotechnology Congress in EU – ecb2016en

ecb2016

Welcome to the 17th European Biotechnology Congress organized by the European Federation of Biotechnology.

On behalf of the Organizing Committee, it is our great pleasure to invite You to Kraków, Poland, and to the 17th European Congress of Biotechnology – organized by the European Federation of Biotechnology. The last biennial meeting, held in Edinburgh in 2014, was one of most successful congresses on biotechnology and we hope to harness the excitement generated within the long history of this meeting, which was originally established in Barcelona in the 1980s.
The ECB2016 held in Krakow Poland will bring together the international scientific community and many segments of the biotech industry to provide a platform for exchanging ideas in biotechnology and its applications. It is anticipated that up to 1000 researchers, industrialists and academicians from around the world will attend this conference to share the latest findings and to learn about novel products and breakthroughs.
The Congress has been designed to provide an innovative and comprehensive overview of biotechnology. A focus will be given to major research advances including synthetic and systems biology, industrial biotechnology, environmental biotechnology and many more. Throughout the Congress, you will be able to interact with business leaders, investors, and policy makers and discuss the issues of IPR, regulatory aspects and the bioeconomy.
We look forward to an exciting meeting that promises great scientific debate and enjoyable social interaction. We also hope and trust that you will enjoy your visit to the historic and beautiful city of Krakow, in July 2016.
The European Congress on Biotechnology is the leading conference for academic and industrial biotechnologists in Europe, organised by the European Federation of Biotechnology. As a sequel to the highly acclaimed 16th European Congress on Biotechnology in Edinburgh, July 2014, the Scientific Programme in the Krakow Congress will include:

 • Plenary lectures by stellar speakers who are leading biotechnological developments
 • 25 symposia that span all colours of biotechnology
 • A fully-integrated Eurobiotech programme highlighting top Central European biotechnology
 • Invited speakers who are world leaders in their fields
 • Satellite events on the opening day of the Congress, Sunday 3 July 2016
 • 200 short talks selected from submitted abstracts for symposia or satellite events
 • Trade exhibition
 • Poster sessions located close to the Trade exhibition
 • Opportunities to hear about developments in the Asian Federation of Biotechnology
 • Highlight events that focus on current challenges and controversies
 • A Publications Workshop to help young biotechnologists publish their work in leading journals
 • An “Open Space” event to bring innovative ideas to the attention of industry
 • Meeting point with refreshments throughout the day

All of the above will be hosted in the state–of–the–art EXPO Krakow Congress Centre.

Actual information can be found on ECB 2016 website. To download the preliminary programme press the button:

PDF Download


 

Przeczytaj również na temat ECB2016 w j. polskim

British-Polish Conversation

 

17 Europejski Kongres Biotechnologii Kraków 3-6 lipca 2016 – ecb2016

ecb2016

Europejski Kongres Biotechnologii to najważniejsza impreza sektora biotechnologii w Europie

Kongres odbywa się w cyklu 2-letnim w Europie – ostatnie dwie edycje kongresu miały miejsce w Stanbule (2012) i w Edynburgu (2014). Po raz pierwszy kongres odbędzie się w tym roku w Polsce, w Krakowie. Przewiduje się, że w 17 edycji ECB weźmie udział ponad 1000 uczestników, w tym przedstawiciele firm biotechnologicznych oraz farmaceutycznych,
reprezentanci instytucji rządowych i regulacyjnych, dostawcy sprzętu laboratoryjnego i medycznego, specjaliści w dziedzinie oprogramowania, naukowcy, przedstawiciele środowiska akademickiego, doradcy inwestycyjni, prasa branżowa i inni.
Program Kongresu będzie obejmował 25 sympozjów, 200 mniejszych paneli. Zostaną w nim ujęte wszystkie dziedziny biotechnologii, w tym: biotechnologia przemysłowa, biotechnologia medyczna, biofarmacja, bio-processing, bioinżynieria, komórki macierzyste, genomika, fizjologia drobnoustrojów, produkcja białek rekombinacyjnych, syntetyczna biologia, biokataliza, inżynieria biochemiczna, biodegradacja, biotechnologia roślin, ochrona środowiska, zielona biotechnologia, technologia żywności, biopaliwa, a także kwestie związane z prawami własności intelektualnej oraz aspektami prawnymi w biotechnologii. Kongresowi będzie towarzyszyć wystawa oraz sesje posterowe.

Oferta specjalna dla uczestników z Polski.

Miło nam poinformować, że polscy uczestnicy oraz polskie firmy z branży life science otrzymają prawo do specjalnej zniżki na udział w kongresie i jego wystawie towarzyszącej. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy w celu uzyskania specjalnego linku rejestracyjnego: ecb2016@targi.krakow.pl

Informacje i rejestracja:Register

Do 29 lutego 2016 można przesyłać abstrakty prezentacji ustnych. Lista tematów prezentacji obejmuje następujące pozycje:

 • Antimicrobials
 • Biocatalysis and enzyme engineering
 • Bioeconomy and public perception
 • Biofuels, biochemicals and bioenergy
 • Bioprocessing and engineering
 • Bioremediation and biodegradation
 • Bioseparations
 • Biotherapeutics and vaccines
 • Diagnostic tools and biomarkers
 • Downstream processing
 • EFB-AFOB joint event
 • Environmental biotechnology
 • General biotechnology
 • Genome editing
 • Genomics
 • Genomics of cereal crops
 • Glycobiotechnology
 • Highlight event – Bioeconomy and biobusiness
 • Highlight event – Cellulosome and beyond
 • Highlight event – Patenting in biotechnology
 • Industrial biotechnology
 • Mammalian cell factories
 • Mass spectrometry in biotechnology
 • Metabolic modelling and engineering
 • Metagenomic applications
 • Microbial cell factories
 • Microbial response to stress
 • Molecular tools and bioinformatics
 • Nanobiotechnology
 • Nucleic acid technologies
 • Plant biotechnology
 • Polymer biotechnology
 • Protein and antibody engineering
 • Proteomics
 • Recombinant protein production and purification
 • Stem cells and gene therapy
 • Synthetic biology
 • Systems biology
 • Tissue engineering
 • Wastewater treatment
 • Yeast and filamentous fungi

Kongres odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym Expo Kraków, ulilca Galicyjska 9, 31-586 Kraków. Wszelkich informacji udziela Biuro Kongresu  tel.12.644.59.32; 12.644.12.70.

 

16.01.2016 Kraków: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współczesne Problemy Chorób Zakaźnych”

Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych UJ CM oraz Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych  zapraszają na:


IX Krakowską Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Współczesne problemy chorób zakaźnych”.


 

Odbędzie się ona 16 stycznia 2016 roku, od godz. 9.00 w Nowohuckim Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232. Udział w konferencji jest  bezpłatny.

Program konferencji składa się z kilkunastu wykładów przypisanych trzem głównym blokom tematycznym:

 • Zakażenia wirusowe
  Przewodniczą: Małgorzata Pawłowska, Robert Flisiak, Waldemar Halota
 • Zakażenia u dzieci i dorosłych, możliwości terapii i zapobiegania.
  Przewodniczą: Anna Boroń, Magdalena Marczyńska, Alicja Wiercińska-Drapało
 • Zakażenia wirusowe, bakteryjne, pasożytnicze, medycyna podróży
  Przewodniczą: Andrzej Horban, Sławomir Pancewicz.

Więcej szczegółów na temat wydarzenia:

http://www.jmjbiznes.pl/ix-krakowska-konferencja-naukowo-szkoleniowa-wspolczesne-problemy-chorob-zakaznych/

Patronat honorowy nad imprezą sprawują:  Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, prof. Piotr Laidler – Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum, prof. Tomasz Grodzicki – Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM   oraz prof. Andrzej Matyja – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.

12.05.2015 Kraków: Konferencja nt. wprowadzania do praktyki osiągnięć medycyny precyzyjnej – Kraków

Nowe możliwości bardziej skutecznego dopasowania terapii farmakologicznej i dietetycznej do indywidualnych potrzeb pacjenta

Pierwsza KONFERENCJA nt. wprowadzania do praktyki osiągnięć medycyny precyzyjnej i personalizowanej – o skutecznym leczeniu dobranym do potrzeb pacjenta.

Dzięki postępom biologii molekularnej stale pojawiają się nowe możliwości bardziej skutecznego dopasowania terapii farmakologicznej i dietetycznej do indywidualnych potrzeb pacjenta. W przypadkach takich chorób, jak rak piersi czy okrężnicy personalizacja procesu leczenia jest już powszechnie przyjęta. Jednak w odniesieniu do wielu innych nowotworów, chorób metabolicznych czy neurologicznych, personalizacja leczenia dopiero się zaczyna.
Konieczne są zmiany w strukturach ochrony zdrowia, reorganizacja prac badawczo-rozwojowych w przemyśle farmaceutycznym, zrewidowanie standardów oceny pod kątem medycznym i ekonomicznym oraz współpraca pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi – lekarzami, pacjentami, ubezpieczycielami, przywódcami politycznymi i przemysłem. Porozumienie wszystkich uczestników systemu opieki zdrowotnej jest niezbędne do wypracowania sposobów pokonywania możliwych ograniczeń, a w konsekwencji – poprawienia jakości życia pacjentów.

Gośćmi honorowymi Konferencji będą europejscy eksperci – prof. Gerard Siest oraz prof. Giovanni Scapagnini. Swoją obecnością zaszczycą nas również prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska, prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński, dr hab. Małgorzata Malczewska-Malec, prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki, prof. dr hab. n. med. Maria Załuska a także prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska, lekarz specjalista genetyki klinicznej i laboratoryjnej genetyki medycznej oraz prof. dr hab. n. med.
Maria Sąsiadek, konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej.

W programie konferencji:

 • prof. Gerard Siest (przewodniczący European Society of Pharmacogenomics and Personalised Therapy) „Pharmacogenomics the best example for improving personal therapy and personal health”

 • prof. Giovanni Scapagnini (Zakład Medycyny i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Molise, Campobasso, Włochy) „Światowe trendy w nutrigenetyce i nutrigenomice oraz przykłady ich praktycznego wykorzystania”

 • prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska (Pracownia Immunologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”) „Diagnostyka genetyczna w rozpoznaniu celiakii – szanse i zagrożenia”

 • prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki, (Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Katedra Chorób Metabolicznych CM UJ) „Genetyczne podłoże cukrzycy – możliwość zindywidualizowania terapii pacjentów”

 • prof. dr hab. n. med. Maria Załuska (IV Klinika Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii) „Podłoże genetyczne chorób psychicznych – czy możemy skutecznie przeciwdziałać? Farmakogenomika w leczeniu chorych psychiatrycznych”

 • dr hab. n. med. Iwona Wybrańska, prof. UJ, (Ośrodek Badań Genetycznych i Nutrigenomiki, MCB UJ, Zakład Biochemii Klinicznej CM UJ) „Interakcje indywidualnego genomu z dietą w leczeniu otyłości”,

 • dr hab. Małgorzata Malczewska-Malec, prof. UJ (Zakład Biochemii Klinicznej CM UJ) „Rola kwasów tłuszczowych w leczeniu zaburzeń lipidowych i prewencji chorób układu krążenia”

 • prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński  (Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny) „Personalizacja oparta o ocenę genotypów w prewencji i leczeniu raka piersi”

 • Czy w Polsce jest już czas na wprowadzenie niektórych osiągnięć medycyny spersonalizowanej? – dyskusja.

Konferencja organizowana jest przez Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum pod patronatem Małopolskiego Centrum Biotechnologii.
DATA I MIEJSCE: 

12 grudnia 2015, Life Science Park – Jagiellońskie Centrum Innowacji, budynek C, ul. Bobrzyńskiego 14, Kraków

OPŁATY I INFORMACJE DODATKOWE:
Koszt uczestnictwa – 120 zł/brutto/
Opłatę należy wnosić na konto: 26 1240 6218 1111 0010 6509 3334, DF Medica, ul. Gubinowska 37, 02-956 Warszawa, tytułem: Udział w konferencji 12/12/15
BIURO KONFERENCJI i INFORMACJE:
Iwona Misiak – tel. +48 533 388 205, mail: konferencja@dfmedicapolska.pl