Poprawa jakości życia

Idea żywności funkcjonalnej wywodzi się z filozoficznej tradycji Wschodu, gdzie nie ma wyraźnego rozróżnienia między lekiem, a pożywieniem. Stąd zrozumiałe jest, że termin żywności funkcjonalnej po raz pierwszy pojawił się w Japonii w połowie lat 80. XX w., gdzie zapoczątkowano badania i produkcję takiej żywności. Japonia jako pierwsza na świecie wprowadziła regulacje prawne i zdefiniowała ten typ produktów jako żywność o określonym przeznaczeniu zdrowotnym (food for specified health use – FOSHU). Rząd japoński wsparł badania, które miały na celu identyfikację żywności korzystnej dla zdrowia, a która w rezultacie mogłaby przyczynić się do ściślejszej kontroli rosnących kosztów opieki medycznej. Aktualnie w Azji, gdzie koncepcja żywności funkcjonalnej/prozdrowotnej jest dobrze już znana, rynek funkcjonalnych produktów stał się nawet alternatywą dla medycyny tradycyjnej. Japończycy od urodzenia uczeni są ważnych zasad zdrowia i żyją w duchu myśli: „jesteśmy tym co jemy”. Za długowieczność tego wyjątkowego narodu odpowiada m.in. ruch fizyczny, zmniejszenie stresu przez kontemplacje, ale właśnie przede wszystkim zdrowe jedzenie już od dzieciństwa. W Japońskiej diecie wszelkie wartości odżywcze pochodzą przede wszystkim z warzyw i owoców. Współcześnie około 30% naszej populacji dotyka problem otyłości, jednocześnie w najniższym stopniu dotyka on Japończyków. Japonia stawia na świeże i zdrowe produkty. Rosnąca świadomość Japończyków o profitach zdrowotnych możliwych do osiągnięcia poprzez spożywanie żywności funkcjonalnej wzmaga popyt i sprzedaż tez żywności.
Należy pamiętać, że Japonia pod wieloma względami rożni się od rynku europejskiego. Poziom infrastruktury, system prawny oraz poziom opodatkowania jest podobny do systemu naszego kontynentu, ale Japonia charakteryzuje się jedyną w swoim rodzaju kulturą, a co za tym idzie specyficznymi preferencjami konsumpcyjnymi, kulturą biznesową i wymaganiami co do jakości dóbr czy usług. Jednakże codziennie dokonując wyborów żywieniowych możemy poszukiwać produktów, które wpłyną na poprawę naszego zdrowia, a także pozwolą żyć dłużej tak jak choćby Japończycy. Warto także czerpać inspirację z tajemnic ich długowieczności, gdzie umiejętne wykorzystanie są doskonałości starej medycyny tradycyjnej i najnowocześniejszych technik.

Zapoznanie się z koncepcją żywności funkcjonalnej i japońskimi wzorcami konsumpcyjnymi może stać się motywacją do zmiany nawyków żywnościowych. Podczas prezentacji zostaną przedstawione zasady praktykowane przez Japończyków w zakresie diety, stylu życia, a także cenionych wartości. To szansa przekazania polskiemu społeczeństwu idei długowieczności i zdrowego życia wg japońskich trendów, które mogą mieć realny wpływ na poprawę stanu zdrowia. Japonia już od trzydziestu lat wypracowuje najlepsze pomysły i technologie, aby zadbać o zdrowie swojego społeczeństwa w zakresie żywności funkcjonalnej. Prezentacja wskaże możliwości do stworzenia zestawu dobrych praktyk możliwych do wdrożenia na polskim rynku żywności, np. w procesie kształtowania nowych produktów żywnościowych.

Prezenter:
Magdalena Luboińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Doktorantka w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, na Uniwersytecie Ekonomiczny we Wrocławiu, biotechnolog, menadżer ds. komercjalizacji innowacji, członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, pracownik Vianat Sp. z o.o Sp.k.