Wsparcie finansowe projektów

Fundusz zalążkowy Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie współfinansowania projektów B+R we wczesnych fazach rozwoju (Proof of Principle i Proof of Concept). Akcelerator Technologiczny Gliwice wspiera pomysły, które znajdują się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe. Twórcami mogą być zarówno przedsiębiorcy, jak i uczelnie, czy instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN, a także osoby fizyczne, czyli indywidualni innowatorzy.

Źródło finansowania: Bridge Alfa (NCBiR).

Wiodącymi obszarami zainteresowania Funduszu są innowacyjne technologie i procesy przemysłowe, a w szczególności wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty, elektronika oparta na polimerach przewodzących, automatyzacja i robotyka procesów technologicznych, sensory, w tym biosensory i inteligentne sieci sensorowe, inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne, optoelektroniczne systemy i materiały, inteligentne technologie kreacyjne.


Poznaj prezenterów:

Judyta Grzebniewska

Judyta Grzebniewska

Absolwentka Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie na kierunku „Zarządzanie projektami”. Pracowała jako konsultant do spraw europejskich oraz realizator projektów współfinansowanych ze środków UE. Koordynator projektu „Moja firma w mojej gminie” mającego na celu rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Od 2012 roku audytor i facylitator w ramach 2 projektów realizowanych przez Park Naukowo – Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. – projektu 5.2. pn. „Analiza Poziomu Kreatywności i Absorpcji Innowacji w Przedsiębiorstwach” oraz projektu systemowego „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”. Trener z zakresu technik i metod kreatywnego myślenia.

Michał Chojkowski

Michał Chojkowski

Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Jest członkiem rad nadzorczych spółek technologicznych. Jako ekspert w zakresie opracowania modeli biznesu dokonuje analizy rynku, przygotowuje i wspiera wdrażanie biznes planów oraz procesów rozwojowych. Pracował jako koordynator oraz realizator projektów międzynarodowych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie: zarządzania start-upami, opracowywania strategii rozwoju, tworzenia i wdrażania biznes planów oraz zarządzania projektami. Dokonywał analizy ponad 150 pomysłów biznesowych i inwestycyjnych, przygotowywał ponad 50 biznes planów, analiz związanych z planowaniem biznesu i analizami opłacalności ekonomicznej dla firm prywatnych oraz doradzał przy tworzeniu kilkunastu innowacyjnych firm sektora MŚP.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

PODZIEL SIĘ