Pneumodozymetry i spirometry nowej generacji

Galantamina znalazła zastosowanie w terapii choroby Alzheimera jako inhibitor acetylocholinoesterazy. Obecnie produkcja tego związku na skalę przemysłową odbywa się dwiema drogami: poprzez ekstrakcję z cebul roślin z rodziny Amaryllidaceae, będących naturalnym źródłem galantaminy, oraz poprzez syntezę chemiczną. Obydwie metody posiadają jednak znaczące wady, przekładające się na niską efektywność i stosunkowo wysoki koszt uzyskania leku. Co ważne, wskaźnik zachorowań na chorobę Alzheimera z roku na rok gwałtownie rośnie, a tym samym również zapotrzebowanie na galantaminę. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, w 2030 roku liczba pacjentów może dojść do poziomu 66 milionów, a w 2050 r. – nawet 115 milionów.

 Na dzień dzisiejszy nie istnieje żadna alternatywa do obecnie stosowanych metod produkcji galantaminy, stąd opracowanie nowych sposobów pozyskiwania tego związku może mieć dużą wartość dla przemysłu farmaceutycznego. W niniejszej prezentacji zaproponowano nowatorską procedurę biosyntezy galantaminy, opartą o kultury in vitro, ukierunkowaną na szybszy przyrost biomasy oraz wyższą zawartość pożądanego związku. Metoda ta została opracowana do użytku na skalę laboratoryjną.

Kolejny krok do rozwoju proponowanej procedury ukierunkowany jest na znalezieniu partnera, który byłby w stanie udostępnić laboratorium umożliwiające jej adaptację do warunków przemysłowych. Drugie ważne zagadnienie stanowi poszukiwanie wsparcia w zabezpieczeniu opracowanej metody zgodnie z prawami własności intelektualnej.

Oferta jest adresowana do przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego, zainteresowanych rozwojem proponowanej metody produkcji galantaminy we współpracy ze środowiskiem akademickim.

Prezenter: Emilia Morańska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Jestem biotechnologiem i kończę obecnie studia doktoranckie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Prowadzone przeze mnie badania w Katedrze Hodowli Roślin, Fizjologii i Nasiennictwa Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego koncentrują się wokół biosyntezy alkaloidów Amaryllidaceae w kulturach in vitro. Obszar moich zainteresowań naukowych obejmuje również bioinformatykę i analizę genomu.

Autorzy abstraktu: Emilia Morańska, Agata Ptak, Magdalena Simlat
Katedra Hodowli Roślin, Fizjologii i Nasiennictwa, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

PODZIEL SIĘ