Monitor CR

Monitor CR rozwija i wdraża oprogramowanie wspierające prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych. W dobie informatyzacji służby zdrowia coraz więcej placówek medycznych, szpitali prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej. Jest to jednocześnie szansa, jak i spore wyzwanie dla wszystkich interesariuszy korzystających z dokumentacji medycznej. W badaniach klinicznych dokumentacja medyczna (historia choroby) pacjentów uczestniczących w badaniach jest dokumentacją źródłową, która podlega obowiązkowemu monitoringowi. Obecnie w celu spełnienia obowiązku monitoringu sponsor badania klinicznego wysyła do każdej placówki medycznej realizującej badanie swoich przedstawicieli, tzw. monitorów. Jeśli dokumentacja medyczna w placówce jest prowadzona w postaci elektronicznej, to najczęściej jest drukowana i w formie wydruku przedstawiana monitorowi. Wizyty monitorujące generują znaczące koszty – w całym badaniu klinicznym koszt monitoringu to 20 – 40% całościowego kosztu.

Monitor CR – innowacyjna firma z branży e-health – opracował rozwiązanie eSource Viewer. Jest to aplikacja, która po zintegrowaniu z systemem informatycznym placówki medycznej, umożliwia ZDALNY wgląd w zanonimizowaną dokumentację medyczną uczestników badań klinicznych przy zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa i dobrej praktyki badań klinicznych (GCP). Dzięki aplikacji eSource Viewer możliwe jest wyeliminowanie części bezpośrednich (osobistych) wizyt monitorujących w ośrodku badawczym, a tym samym zaoszczędzenie czasu i kosztów.
Ponadto, w odpowiedzi na potrzeby placówek medycznych, które realizują badania kliniczne – przede wszystkim dużych szpitali klinicznych – opracowaliśmy aplikację eSource Manager. Aplikacja ta umożliwia zarządzanie procesem badań klinicznych w ośrodku od momentu negocjacji umowy ze sponsorem, poprzez włączanie i monitorowanie pacjentów w badaniu, po rozliczenia ze sponsorem i archiwizację dokumentacji.

Opracowaliśmy także trzecią aplikację, uzupełniającą nasz system wsparcia badań klinicznych – eSource Recruiter, która ma zastosowanie w procesie feasibility badania klinicznego – pozwala na wyszukiwanie ośrodków, badaczy i pacjentów do badań klinicznych.

Monitor CR pozyskał pierwszą rundę inwestycji w wysokości 1 mln zł. Dzięki tej inwestycji stworzyliśmy 3 aplikacje (eSource Manager, eSource Viewer i eSource Recruiter), wykonaliśmy wdrożenia pilotażowe i pozyskaliśmy partnerów, z którymi przeprowadziliśmy testy na rzeczywistych danych. Obecnie poszukujemy drugiej rundy inwestycji, która pozwoli nam na skalowanie projektu na całą Europę.


Poznaj prezentera:

Martyna Przewoźnik

Martyna Przewoźnik

CEO Monitor CR, odpowiedzialna za zarządzenie operacyjne, a także kreowanie, wdrażanie i kontrolowanie strategii spółki. Do jej zadań należy również reprezentowanie spółki i działalność sprzedażowa, sprawozdawczość, raportowanie inwestorom, nadzorowanie bieżącej działalności i pracowników oraz kwestie operacyjne. Posiada długoletnie doświadczenie w branży badań marketingowych i społecznych oraz analiz rynkowych, w tym w zakresie komercjalizacji innowacyjnych projektów oraz pozyskiwania inwestycji.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

PODZIEL SIĘ