Medical-Simulation-Technologies

Medical Simulation Technologies to firma z branży zaawansowanych technologii medycznych wprowadzająca na rynek nowatorski system do symulacji w obszarze echokardiografii przezprzełykowej (TEE) oraz mikro-inwazyjnych zabiegów serca oparty na zdjęciach z tomografii komputerowej (CT) pochodzących od realnych pacjentów. Jesteśmy jedyną na świecie firmą, która zapewnia tak wysoki poziom obrazowania zabiegów i operacji na ludzkim sercu.

Kolejną naszą przewagą konkurencyjną jest połączenie lekkiego i mobilnego hardware’u z wysokospecjalistyczną bazą danych licznych patologii możliwych do wystąpienia w obszarze serca, która jest stale rozwijana dzięki współpracy z najlepszymi ośrodkami medycznymi na całym świecie.

Nasza działalność wpisuje się w światowe tendencje zmierzające do szerszego wykorzystania zaawansowanej technologii symulacji medycznej dla podniesienia jakości procesu edukacji i ciągłego podnoszenia kwalifikacji lekarzy specjalistów, przede wszystkim kardiologów i kardiochirurgów. Wartość rynku symulacji medycznej wynosi dziś 2mld $ i zgodnie z raportem Meticulous Research (2017) ma rosnąć o ok. 5% rocznie.

Jakość pracy kardiologów i kardiochirurgów jest kluczowa w procesie ratowania ludzkiego życia i zdrowia, a choroby serca są w dalszym ciągu pierwszą przyczyną zgonów na świecie.

Nasze motto brzmi: Doctor, don’t let your patient be your training model!

Gwarancją sukcesu spółki jest interdyscyplinarny zespół specjalistów: programistów, inżynierów, grafików komputerowych, medyków oraz doświadczonych managerów, którym przyświeca jeden cel: zmienić rynek symulacji medycznej w obszarze kardiologii i kardiochirurgii dla dobra pacjenta.

Nasze symulatory są już obecne w USA, m.in. w Columbia University. W ostatnim roku MST skupiło się na realizacji dedykowanych symulatorów w zakresie mikroinwazyjnych zabiegów serca współpracując w tym zakresie z przedsiębiorstwami typu med-tech głównie ze Stanów Zjednoczonych. Tego typu interwencje będą przyszłością medycyny XXI wieku.

MST od 4 lat prowadzi także szkolenia dla polskich kardiologów w zakresie badań echokardiografii przezprzełykowej współpracując z firmami farmaceutycznymi. Ponad 1000 specjalistów wzięło udział w naszych warsztatach w całym kraju.

Firma jest laureatem prestiżowych nagród, m.in. pierwszego miejsca w EIT Health GoEurope Contest w 2016 r., drugiego miejsca w Digital Healthcare Contest w ramach konkursu EIT Health w Brukseli (lipiec 2017 r.), czy III miejsca podczas The Digital Healthcare Hackaton w Gdańsku (maj 2017). MST było także półfinalistą w ramach konkursu na najlepsze firmy Europy w dziedzinie Digital Healthcare podczas EIT Health Catapult w Brukseli (wrzesień 2017) oraz finalistą programu MIT Enterprise Forum Poland (lipiec 2017).

Spółka MST jest w fazie intensywnego rozwoju. Posiada gotowy do sprzedaży produkt (symulator echokardiografii przezprzełykowej bazujący na zdjęciach CT realnych pacjentów), a także efektywny i zdywersyfikowany model biznesowy oparty na dostępie do platformy informatycznej, zestawach symulatorów medycznych oraz portfolio prac B i R nad dedykowanymi symulatorami w obszarze mikroinwazyjnych operacji serca. Podmiot może pochwalić się już sprzedażą jednostek do symulacji medycznej, a także współpracą z firmami farmaceutycznymi w zakresie dedykowanych programów treningowych dla kardiologów i kardiochirurgów.

Firma poszukuje partnera strategicznego, najchętniej w obszarze med-tech posiadającego doświadczenie w inwestycjach kapitałowych, dla którego dziedzina symulacji medycznej byłaby ciekawym uzupełnieniem posiadanego portfolia produktów.

MST dla harmonijnego rozwoju potrzebuje inwestycji kapitałowej na poziomie 1,5 mln Euro w 2018 r. (runda A) dla intensyfikacji procesów marketingu i sprzedaży na rynku amerykańskim, wejście z pierwszymi produktami na rynek Europy Zachodniej, a także rozwój posiadanej platformy do symulacji medycznej.

Pozostała część oferty:

  1. Ważnym elementem tego punktu jest konieczność promocji zagranicznej urządzenia – potrzeba znalezienia kontrahentów / partnerów w zakresie dystrybucji i sprzedaży symulatorów w różnych krajach świata.
  2. Tego typu urządzenia mogą znaleźć swoje 100% finansowanie w zakończonym konkursie w dział. 3.1 PO WER realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia, który dedykowany był tworzeniu / rozwoju w uczelniach medycznych centrów symulacji – potrzeba współpracy z centrami symulacji w przedmiocie wykorzystania symulatorów na zasadzie sprzedaży / dzierżawy.
  3. Główną zaletą symulatora MST jest mobilność i prostota urządzenia oraz unikalne oprogramowanie bazujące na obrazach CT (tomografia komputerowa). Posiadamy bibliotekę kilkunastu przypadków chorobowych, która ma być stale rozwijana – potrzeba współpracy ze szpitalami oraz specjalistycznymi firmami w zakresie udostępnienia obrazów CT serca.
  4. Perspektywa rozwoju symulacji medycznej na obszar mikroinwazyjnych operacji serca – potrzeba współpracy z firmami med-tech przy rozwoju badawczym i wdrożeniowym kolejnych wersji symulatorów z serii Medical Simulation Technologies.

Poznaj prezentera:

Kamil Kipiel

Kamil Kipiel

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w spółkach kapitałowych, mentor i coach przedsiębiorstw typu start-up, konsultant i trener w obszarze transferu wiedzy i technologii, ochrony własności intelektualnej, innowacyjności oraz finansowania kapitałami prywatnymi.
Współzałożyciel spółki Medical Simulation Technologies, wieloletni prezes zarządu Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o., a także współzałożyciel oraz prezes Fundacji Rozwoju Innowacyjnej Gospodarki PRO INVENTUM. Szef zespołów eksperckich biorących udział w procesach inwestycyjnych dla funduszy seed/venture capital, członek Rady Programowej Klastra Life Science w Krakowie oraz Grupy Roboczej „Life Science” ds. Małopolskich Inteligentnych Specjalizacji, jak również ekspert gospodarczy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

PODZIEL SIĘ