Fluorescencyjne biomateriały chitozanowe

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek nowoczesnych układów teranostycznych na bazie fluorescencyjnych biomateriałów chitozanowych. Proponowane układy posiadają zdolność do kontrolowanego uwalniania substancji czynnej, dzięki czemu możliwa jest personalizacja dawki leku oraz ochrona zdrowych tkanek. Dodatkowo biomateriały mają właściwości fluorescencyjne, dzięki czemu możliwa jest kontrola ilości uwalnianej substancji oraz wizualizacja obszarów zmienionych chorobowo.

Obecnie Ministerstwo Zdrowia wprowadziło/wprowadza wiele programów, które mają zwiększyć dostęp chorych do nowych metod terapii. Dodatkowo większość leków przeciwnowotworowych podlega refundacji, aby zwiększyć możliwości leczenia dla osób mniej zamożnych. Można więc założyć, że możliwe będzie pokonanie bariery finansowej dla wielu chorych, których będzie stać na zakup efektu projektu w sposób pośredni lub bezpośredni. Odbiorcy bezpośredni projektu to osoby cierpiące na choroby nowotworowe, zaś odbiorcy pośredni to apteki, szpitale oraz medyczne centra leczenia, centra onkologiczne i inne.

Oferta dotyczy nowoczesnego układu teranostycznego – matrycy hydrożelowej na bazie chitozanu o właściwościach fluorescencyjnych, w której może zostać umieszczona substancja przeciwnowotworowa. W ramach badań została opracowana technologia otrzymywania matrycy biopolimerowej zdolnej do fluorescencji. Gotowe matryce mogą zostać wyposażone w substancje o działaniu przeciwrakowym. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z zasadami Zielonej Chemii i Zrównoważonego Rozwoju.

Nowatorskość technologii oparta jest na innowacyjnym połączeniu chitozanu z różnymi barwnikami fluorescencyjnymi, a także nadanie mu formy hydrożelu metodami zgodnymi z zasadami Zielonej Chemii i Zrównoważonego Rozwoju.

Biomateriały zostały zbadane pod kątem kinetyki uwalniania substancji czynnej, biodegradacji oraz braku cytotoksyczności.

Zaawansowane, wielofunkcyjne hydrożele chitozanowe mogą posłużyć do kontrolowanego dostarczania i uwalniania leków z jednoczesną diagnostyką w czasie rzeczywistym. Tego typu układy mogą stanowić narzędzia do teranostyki najnowszej generacji.

Fluorescencyjne hydrożele chitozanowe cechują się połączeniem innowacyjnych właściwości takich jak:

  • biokompatybilność,
  • biodegradowalność,
  • bioaktywność,
  • powinowactwo tkankowe,
  • zdolność do kontrolowanego dostarczania i uwalniania leków,
  • brak pirogenności,
  • zapobieganie stresowi oksydacyjnemu,
  • brak toksycznego działania na florę bakteryjną człowieka,
  • kontrolowana struktura, zdolność sorpcyjna żeli,
  • fluorescencyjność.

Od potencjalnych inwestorów/wspólników oczekuje się zainwestowania w projekt celem podniesienia poziomu TRL, przeprowadzenia badań przedklinicznych oraz klinicznych, a także pomocy we wdrożeniu produktu na rynek. W ramach korzyści oferujemy udział w potencjalnych zyskach z komercjalizacji i sprzedaży.


Poznaj prezentera:

Julia Radwan-Pragłowska

Julia Radwan-Pragłowska

Doktorantka w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej na specjalności Technologia Chemiczna, gdzie pracuje nad nowymi biomateriałami o zaawansowanych właściwościach dotowanych bionanoaktywatorami. Obecnie jest kierownikiem projektu Preludium „Synteza i badanie właściwościach nowych termoplastycznych pochodnych chitozanu o kontrolowanej biodegradacji” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr rej. 2016/23/N/ST8/01273), a także wykonawcą w projekcie TRL+ „Ocena przydatności biodegradowalnych ferromagnetycznych nanokompozytów (asparaginian sodu) jako podłoży do hodowli komórek”. W 2016 roku uzyskała stopień magistra na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska. Swoje doświadczenie naukowe poszerzała również w trakcie pobytu na Technical University of Ostrava (Czechy) w ramach programu Erasmus+, którego zwieńczeniem była obrona pracy dyplomowej pt. „Microwave-assisted synthesis and biodegradation analysis of nanocomposite (aspartic acid) applicable in Magnetic Resonance Imaging (MRI)” (Mikrofalowa synteza i analiza biodegradacji nanokompozytu (kwas asparaginowy) do zastosowań w obrazowaniu metodą Rezonansu Magnetycznego) z wyróżnieniem.
Zajmuje się głównie tematyką polimerów biodegradowalnych, biopolimerów i biomateriałów oraz zielonymi technologiami, a także syntezą w polu promieniowania mikrofalowego. Jej badania mają charakter interdyscyplinarny i łączą w sobie takie dziedziny nauki jak biotechnologia, chemia polimerów, inżynieria materiałowa, czy nanotechnologia.
Mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska jest współautorką publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz zgłoszeń patentowych. Wyniki swoich badań prezentowała na wielu konferencjach. Wysoka jakość prowadzonych przez nią badań odzwierciedla się w ilości otrzymanych nagród i stypendiów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.
Informacje na temat wyników prowadzonych przez nią badań ukazały się m.in. we Wprost, czy Forbes Polska.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

PODZIEL SIĘ