eQuest

eQuest, stanowi odpowiedź na potrzeby sektora farmaceutycznego. Obecnie proponowane rozwiązanie zaspokaja przede wszystkim niszę jaką jest brak danych rynkowych (real time) służących do gruntownych analiz marketingowych określających preferencje pacjenckie/lekarskie/farmaceutyczne przeobrażające się w strategię komunikacji i promocji do wybranej grupy docelowej.

Nowość rezultatów projektu można rozpatrywać przede wszystkim w kontekście nowego produktu, który Neo-Vinci będzie w stanie zaoferować zainteresowanym podmiotom. Będzie to całkowity przełom w obszarze gromadzenia oraz analizy danych epidemiologicznych/preferencji klientów, ponieważ w chwili obecnej nie istnieją narzędzia umożliwiające dokonanie tych czynności na tym poziomie szczegółowości, co zupełnie zmienia oblicze ostatecznego produktu, jakim jest raport na temat danego obszaru.

Platforma będzie spełniała szereg funkcji dodatkowych umożliwiając tym samym jej szerokie zastosowanie. Z punktu widzenia Neo-Vinci, najważniejszą korzyścią wynikającą z użytkowania systemu będzie możliwość automatycznego generowania raportów na podstawie danych gromadzonych w systemie (nowy produkt). System będzie tak skonstruowany, że po wybraniu obszaru terapeutycznego, którym będzie zainteresowany klient oraz podstawowych wytycznych, będziemy otrzymywać bogaty w wartość merytoryczną dokument, który w zależności od potrzeb zamawiającego będzie mógł być wykorzystywany w różnych celach, np. marketingowych, prognozach sprzedaży, w celu zwiększania świadomości pacjentów w zakresie roli terapii itp. Obecnie na rynku nie funkcjonują narzędzia umożliwiające tak szczegółową analizę, jaką chce zaproponować Neo-Vinci.

Główna potrzeba, która została dostrzeżona to przede wszystkim brak rzetelnych danych epidemiologicznych, na podstawie których można przygotować określoną bardzo precyzyjną strategię komunikacji marketingowej dedykowaną określonej grupie pacjentów lub uwzględniającą dany obszar terapeutyczny. Proponowane rozwiązanie zaspokoi przede wszystkim niszę jaką jest brak podstaw merytorycznych/epidemiologicznych służących do gruntownych analiz marketingowych wpisujących się w strategię rozwoju firm farmaceutycznych. Co do zasady firmy posługują się w tym celu danymi publikowanymi w czasopismach specjalistycznych oraz rocznikach statystycznych, na podstawie których podejmują decyzje o strategii marketingowej. Dla tej grupy podmiotów dane te są szczególnie istotne ze względu na konieczność oszacowania liczby zachorowań na daną chorobę, ponieważ na tej podstawie szacują wielkość rynku docelowego dla swoich produktów.

Sektor ochrony zdrowia monitorowany jest przede wszystkim przez kilka równoległych systemów statystycznych. Podstawowymi instytucjami zajmującymi się gromadzeniem danych epidemiologicznych są Główny Urząd Statystyczny, instytuty resortowe Ministra Zdrowia (np. Państwowy Zakład Higieny) oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Firmy działające w branży Wnioskodawcy skupiają się przede wszystkim na przygotowywaniu strategii marketingowych w oparciu np. o analizy sprzedaży leków. Żadna z firm konkurencyjnych nie oferuje w czystej postaci tego, czym będzie rezultat niniejszego projektu. W tej chwili nie istnieje na rynku bezpośrednia konkurencja, która oferowałaby rozwiązanie choćby podobne do tego, które powstanie w wyniku realizacji projektu.

eQuest potrzebuje wsparcia w zakresie rozwoju technologicznego jak również biznesowego. Wsparcie dużego przedsiębiorcy lub inwestora pozwoli na profesjonalne zoptymalizowanie założeń funkcjonalnych platformy jak również wniesie w rozwój firmy cenną wiedzę, doświadczenie i z pewnością pozwoli na rozwój kapitału spółki w obszarze new business.

Największą korzyścią płynąca z implementacji eQuest jest poznanie preferencji pacjentów/klientów określonym zakresie badawczym, dodatkowym (równoległym bonusem) jest możliwość komunikowania się z wybraną grupą docelową za pomocą multimedialnych form dotarcia takich jak: materiały video, tutoriale, publikacje, zaciągane aplikacje social media mające na celu pozyskanie i zaangażowanie wartościowym contentem promocyjnym. Niewątpliwą największą wartością korzystania z systemu eQuest jest możliwość dostępu do bieżących wyników dostępnych w panelu analitycznym (pogłębiona statystyka, rozkłady danych, mediany, prognozowanie trendów, rozbudowana wizualizacja uzyskanych wyników).

Wdrożenie rezultatów projektu przyniesie parterowi biznesowemu szereg korzyści. Oferta partnera zostanie wzbogacona o bardzo pożądany na rynku produkt/usługę, czyli raport analizujący dany obszar/produkt sprzedażowy. Z uwagi na to, że będzie to zupełna nowość na rynku, umożliwi jej to dążenie to stania się liderem w w swojej branży. Dodatkowo, rozwój firmy oraz przewidywane przychody także z tytułu innych świadczonych usług, sprawią, iż partner będzie mógł prowadzić badania nad ulepszeniem stworzonego rozwiązania bądź rozpocząć prace nad nowym produktem trafiającym w potrzeby klientów.


Poznaj prezentera:

Artur Konefał

Artur Konefał

Z wykształcenia naukowiec – absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ze specjalizacją biotechnologia farmaceutyczna, z zamiłowania i pasji strateg kampanii marketingowych z wykorzystaniem narzędzi badawczych.
Główny obszar zainteresowania to pharmamarketing oraz projekty badawcze. Pomaga w obszarach realizacji celów biznesowych i rozwoju biznesu, tworzy strategie, prowadzi badania. Doświadczenie zdobywane w agencjach marketingowych jak również w firmach farmaceutycznych. Sekretarz Kapituły międzynarodowego konkursu Prix Galien nagradzającego innowacyjne osiągnięcia medycyny i farmacji. W latach 2011-2015 Prezes Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne – organizacji leczącej zwierzęta, osób będących w trudnej sytuacji materialnej.
Założyciel startupu Neo-Vinci, który rozwija produkt eQUEST wspierający klientów w zakresie skutecznej analizy potrzeb wraz z równoległym budowaniem angażowania.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

PODZIEL SIĘ