EasyMate- Breeders Portal and Seed Bank

Hodowcy muszą samodzielnie szukać zwierząt do rozrodu. Ten proces jest niezwykle ważny z punktu widzenia hodowcy, niestety może być długi i żmudny. Właściwy wybór samca lub samicy zwiększa różnorodność puli genetycznej, minimalizując ryzyko choroby, co z kolei przyczynia się do tworzenia lepszych zwierząt rozrodczych. W Polsce brakuje platform zrzeszających aktywnych hodowców, ułatwiających kontakt entuzjastom dbającym … Czytaj dalej EasyMate- Breeders Portal and Seed Bank