Badania nad lekami

drug discovery process

AI role in speeding up drug discovery process

Statystyki pokazują, że czas potrzebny do wprowadzenia nowego leku na rynek to średnio 10lat (lub więcej), a koszty sięgają miliardów dolarów. Testuje się od 5000...

Środowisko

Telemedycyna / Digital Health

AnyMind - wideokonsultacje dla zdrowia

AnyMind – wideokonsultacje dla zdrowia

AnyMind pozwala na przeprowadzanie płatnych wideokonsultacji na dowolnej stronie internetowej, a także system rozliczeń zarówno po stronie konsultanta/firmy, jak i klienta. To też wiele...

Aktywne i zdrowe życie

Technologie medyczne

Transfer technologii w Polsce

Ile dobrych pomysłów rzeczywiście dociera na rynek? – transfer technologii w Polsce

Jak pod względem innowacyjności wypadają polskie firmy? Jak się okazuje - coraz lepiej. Ranking państw innowacyjnych Bloomberga w 2018 roku stawia Polskę na 21....
Transfer technologii

Ile dobrych pomysłów rzeczywiście dociera na rynek?

Oceniając efektywność procesu transferu technologii, należy zastanowić się jakie trudności czekają przy próbie komercjalizacji jakiegoś obiecującego pomysłu. Sam termin transferu technologii może być mylący,...
Nanotechnologia w Polsce

Nanotechnologia w Polsce

Rozwój nanotechnologii napędzają liczne przedsięwzięcia uniwersytetów, instytutów naukowych, klastrów i stowarzyszeń, a także prywatnych firm. Jak wygląda jednak sytuacja tej dziedziny w Polsce? Od 2014...
Bakteryjne polimery dla medycyny

Bakteryjne polimery dla medycyny

W Instytucie Katalizy I Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie realizujemy projekt FunBioMed sponsorowany przez NCBiR. Główne założenia projektu to: produkcja, biokatalityczna modyfikacja i charakterystyka...

Zdrowa żywność

Biogospodarka

Projekt Bloom

Biogospodarka – zadanie czy wyzwanie?

Pojęcie biogospodarki Pojęcie biogospodarki jest ściśle powiązane z ideą zrównoważonego rozwoju w sensie zarówno równoważenia ładów – społecznego, ekonomicznego i...