Warsztaty i coaching jako wsparcie ekosystemu nauki

Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc jest pierwszą polską organizacją pozarządową, która skoncentrowała swoje działania na wspieraniu karier naukowych. W ramach naszej misji, prowadzimy średnio 25 szkoleń i tym samym stwarzamy co najmniej 320 miejsc szkoleniowych w semestrze.
Wykorzystując doświadczenie zdobyte zarówno w kraju, jak i za granicą, zmodyfikowaliśmy metody trenerskie stosowane w sektorze prywatnym i dostosowaliśmy je do odbiorcy pracującego lub współpracującego z sektorem nauki. W ciągu ostatnich czterech lat istnienia naszej organizacji, metody aktywnej dydaktyki, które stosujemy, zostały gruntownie przemyślane i udoskonalone tak, aby ściśle korespondowały z oczekiwaniami odbiorców.

Działania kierujemy zarówno do naukowców, jak i instytucji badawczych oraz podmiotów umiejscowionych na styku nauki i biznesu. Naszym celem jest wspieranie naukowców w rozwoju zawodowym, a w szczególności przygotowywanie ich do uczestnictwa w projektach interdyscyplinarnych i międzysektorowych. Pomagamy zarówno jednostkom, jak i ekipom badawczym zwiększyć efektywność oraz zyskać bardziej innowacyjne podejście do zagadnień naukowych.

Oferujemy współpracę przy projektach szkoleniowych i doradczych, w ramach których pomagamy wykorzystać potencjał młodych badaczy dla rozwoju społeczeństwa i gospodarki.
Ponieważ zainteresowanie naszymi zajęciami jest duże, poszukujemy doktorantów i doktorów, specjalistów z wielu dziedzin (począwszy od psychologii i dydaktyki, poprzez zagadnienia prawne i zarządzanie, aż po komunikację, wsparcie działań naukowych oraz transfer wiedzy i innowacji), pragnących dzielić się wiedzą na tematy istotne dla rozwoju zawodowego młodych naukowców.

Oferujemy wsparcie merytoryczne oraz wypracowane praktyki i formuły trenerskie. Stwarzamy okazję do zdobycia pierwszych szlifów wszystkim tym, którzy myślą o rozpoczęciu kariery szkoleniowca, pracując jednocześnie w środowisku naukowym. Zapraszamy także doświadczonych praktyków pragnących podzielić się swoim doświadczeniem trenerskim z młodymi naukowcami.

Ponadto, proponujemy instytucjom i podmiotom gospodarczym przestrzeń w naszych kanałach informacyjnych, w celu promowania ogłoszeń o pracy dla naukowców. Dysponujemy stroną www (z wydzielonymi podstronami ogłoszeniowymi), fan page z ok. 6000 sesji/tyg. oraz newsletterem na 1300 kontaktów. Aktywnie wspieramy ogłoszeniodawców poszukujących wysoko wyspecjalizowanych pracowników, ekspertów oraz partnerów w projektach badawczych.


Poznaj prezentera:

Justyna Małkuch – Świtalska

Warsztaty i coaching jako wsparcie ekosystemu nauki

Prezes Stowarzyszenia i inicjatorka projektu PolDoc. Ekspert ds. Karier Młodych Naukowców w ramach Programu Horyzont 2020 (Maire Skłodowska-Curie Actions). Członek ekipy badawczej HISCANT-MA 1132 na Université de Lorraine (Francja) i wykładowca Université de Reims Champagne-Ardenne (Francja). Uczestnik międzynarodowych projektów badawczych Université de Lorraine i Università di Bari (Włochy). Manager projektów naukowych i doradca rozwoju zawodowego.

PODZIEL SIĘ