InterDokMed

Środowiskowe Studia Doktoranckie ”Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMed są czteroletnimi, interdyscyplinarnymi, stacjonarnymi studiami doktoranckimi prowadzonymi:

 1. w obszarze nauk ścisłych:
  • w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka;
  • w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia,
 2. w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej:
  • w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinach: biologia medyczna, medycyna i stomatologia;
  • w dziedzinie nauk o zdrowiu.

Środowiskowe Studia Doktoranckie InterDokMed zostały utworzone przez pięć jednostek partnerskich:

 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN),
 • Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk (IF PAN),
 • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN),
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (WCh UJ),
 • Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (WL UJ CM).

Celem prezentacji jest promocja studiów i interdyscyplinarnych tematów przed drugim etapem rekrutacji, który planowany jest na luty 2018.

InterDokMed oferuje studentom możliwość realizowania atrakcyjnych interdyscyplinarnych projektów badawczych pod opieką dwóch promotorów oraz dodatek do stypendium doktoranckiego w wysokości 1500 PLN (tzn. doktorant otrzymuje regularne stypendium jednej z jednostek partnerskich + 1500 PLN). Ponadto projekt finansuje również wyjazdy szkoleniowe (polskie i zagraniczne) oraz konferencyjne dla doktorantów.


Poznaj prezentera:

Maciej Szaleniec

Maciej Szaleniec currently holds a professor position at the Institute of Catalysis and Surface Chemistry, PAS and is the head of the Joint Laboratory of Biotechnology and Enzyme Catalysis, ISCS PAS in Kraków, Poland. He also is the ICSC PAS coordinator of Postgraduate InterDokMed studies. In his research he is focused on both experimental and theoretical studies of enzymes from anaerobic bacteria. His research interest includes kinetic studies of enzymes, development of bioreactor processes, QSAR studies of enzyme reactivities and theoretical modeling of enzyme reaction pathways. He is especially interested in enzymes catalyzing regioselective/enantioselective hydroxylation of hydrocarbons, reduction of ketones, dehydrogenation of sterols and formation of the C-C bond. He has published more than 30 papers in reputed journals, 2 patents and 4 patent applications.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

PODZIEL SIĘ