Strona główna LSOS-events LSOS 2015 Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych

Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych

Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych (FII) jest dynamicznie rozwijającą się organizacją o charakterze non profit skupioną wokół działalności badawczo – rozwojowej, której głównym celem jest wspieranie wdrażania innowacyjnych produktów i usług znajdujących zastosowanie w elektroenergetyce, energetyce odnawialnej, gospodarce odpadami oraz ICT. Działalnośd Fundacji ukierunkowana jest na wspieranie potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorstw, głównie sektora MŚP (75% wszystkich zrealizowanych projektów), działających w obszarze hi – tech. Oprócz usług badawczo – rozwojowych oferujemy kompleksowe wsparcie i doradztwo w pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla projektów B + R, inwestycyjnych oraz szkoleniowych.

Więcje informacji na stronie: Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych


Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych
Cegielniana 4a
30-404 Kraków

PODZIEL SIĘ