Bluetooth i LTE M

Nawigacja pacjentów wewnątrz szpitali i placówkach medycznych jest jednym z problemów współczesnej służby zdrowia. Frustracja pacjentów wynikająca z zagubienia w obiekcie znajduje się wśród najważniejszych skarg osób odwiedzających placówki medyczne. Pacjenci i goście, działający często pod wpływem stresu, mają problemy z poruszaniem się po obiekcie i dotarciem we wskazane miejsce. Ten problem dotyczy głównie osób odwiedzających daną placówkę po raz pierwszy. Brak właściwych systemów kierowania pacjenta prowadzi do utraty czasu wśród pracowników, którzy muszą udzielać wskazówek pacjentom, zamiast koncentrować się na wyznaczonym zadaniu. Niefektywne systemy informowania pacjentów prowadzą również do dużej ilości niezrealizowanych lub opóźnionych wizyt oraz rodzą konieczność zaangażowania dodatkowego personelu w celu zapewnienia ochrony obszarów o ograniczonym dostępie.

Zastosowanie rozwiązań lokalizacyjnych opartych o Bluetooth i LTE M pozwala na rozwiązanie tych problemów.

Wiele szpitali zmaga się również z problemem lokalizowania swoich kluczowych aktywów. Wózki inwalidzkie, aparaty rentgenowskie oraz tysiące innych materiałów i urządzeń muszą być łatwo dostępne dla personelu. Systemy identyfikacji i śledzenia aktywów oparte na technologiach Bluetooth 5 i LTE M umożliwiają wykrywanie, identyfikowanie i lokalizowanie urządzeń medycznych lub danych członków personelu – w czasie rzeczywistym, a także rejestrowanie lokalizacji tych zasobów w czasie.

Oprócz pomagania personelowi w lokalizowaniu sprzętu, systemy śledzenia aktywów oparte na tych technologiach pomagają placówkom optymalizować wykorzystanie i dystrybucję zapasów (np. zbierając i umożliwiając analizę danych dotyczących lokalizacji sprzętu w czasie).

Prezentacja na #LSOS18 ma na celu przedstawienie możliwości wykorzystania systemów lokalizacyjnych opartych na technologiach Bluetooth i LTE M dla usprawnienia działania placówek służby zdrowia. Celem wystąpienia będzie w szczególności prezentacja zastosowań systemów wspierających komunikację z pacjentem oraz lokalizację i rejestrację kluczowych aktywów.

Oferta, czyli cel prezentacji

Obecnie prowadzimy wdrożenia pilotażowe w placówkach opieki zdrowotnej na całym świecie i chcielibyśmy znaleźć odpowiednich partnerów wśród polskich instytucji. Zależy nam na nawiązaniu kontaktów z osobami zainteresowanymi wdrożeniem rozwiązań nawigacyjnych oraz systemów śledzenia aktywów w placówkach opieki zdrowotnej.


O Prezentującym

Dominika Walec

Dominika Walec

Dr Dominika Walec od 5 lat pracuje dla polsko-amerykańskiego start-upu technologicznego Estimote, tworzącego systemy lokalizacji wewnętrznej oparte o Bluetooth. Odpowiada za inicjowanie partnerstw i globalne działania biznesowe, w tym transformacje digitalowe większości światowych marek i instytucji medycznych.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
11.10.2018, godz. 9:00-22:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

Life Science Open Space 2018