System Informatyczny Redukcji Szpitalnych Zakażeń SIRS-Z

Celem projektu jest dostarczenie aplikacji o nazwie System Informatyczny Redukcji Szpitalnych Zakażeń „SIRS-Z” działającej w oparciu o analizę sieci społecznościowych ułatwiającej pracownikom służby zdrowia, w szczególności zespołom epidemiologicznym:

 • identyfikację źródeł zakażeń szpitalnych
 • wyznaczanie najbardziej prawdopodobnych ścieżek zakażeń szpitalnych
 • klasyfikacja jednostek (pacjentów, członków personelu, sal szpitalnych) do różnych grup ryzyka co ma doprowadzić do zmniejszenia liczby zakażanych pacjentów.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony pilotaż proponowanego rozwiązania w minimum pięciu polskich jednostkach szpitalnych.
Projekt SIRS-Z jest realizowany przez konsorcjum naukowe w skład którego wchodzą Uniwersytet Jagielloński, CIOP – Państwowy Instytut Badawczy, Stowarzyszenie „Spons Iuventa”.
Zasięg terytorialny projektu to obszar Polski ( aplikacja jest dedykowana polskim jednostką służby zdrowia).
Jego czas realizacji to maj 2015 – listopad 2017.

Poszukujemy partnerów do współpracy w ramach fazy pilotażowej naszego projektu. Faza ta dotyczy wdrożenia powstałej aplikacji w zainteresowanych placówkach szpitalnych.
Wdrożenie polega na zainstalowaniu aplikacji na komputerze partnera i jej konfiguracji tj. wprowadzenie do systemu topologii szpitala (lub jej wybranego oddziału).
W następnym etapie po zaimportowaniu ze szpitalnego systemu informatycznego danych dot. rejestrów z przyjęć pacjentów lub ich ręcznym wprowadzeniu zespół epidemiologiczny przeprowadza za pośrednictwem aplikacji analizy mające na celu identyfikację źródeł zakażeń oraz ich najbardziej prawdopodobnych ścieżek. Wyniki skuteczności działania aplikacji zespół epidemiologiczny przekazuje w dogodnym dla siebie zakresie w postaci raportu twórcy aplikacji.
Czas trwania współpracy w trakcie wdrożenia to około 6 miesięcy.

Korzyści wynikające ze współpracy:

 • Po zakończeniu fazy pilotażowej szpital otrzymuje prawo do bezpłatnego korzystania z aplikacji.
 • Pomoc techniczna i merytoryczna przez cały okres trwania wdrożenia ze strony twórców aplikacji.
 • Szpital otrzymuje dodatkowe narzędzie epidemiologiczne, które działa na jego obszarze i nie przesyła żadnych danych na zewnątrz.
 • Możliwość szybszego reagowanie na zaistniałe przypadki infekcji poprzez dostęp do danych w czasie rzeczywistym.
 • Możliwość opracowania publikacji naukowych w oparciu o otrzymane wyniki.
 • Niewielkie korzyści finansowe dla personelu biorącego udział we wdrożeniu.

Ponadto zmniejszenie liczby przypadków zakażeń da partnerowi takie korzyści jak:

 • Podniesienie renomy szpitala
 • Podwyższenie zaufania pacjentów szpitala
 • Zmniejszenie kosztów ponoszonych przez NFZ na skutek leczenia zakażonych pacjentów i wypłaty odszkodowań
 • Spełnienie polskich i europejskich norm prawnych w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń szpitalnych

Poznaj prezentera:

Damian Marchewka

System Informatyczny Redukcji Szpitalnych Zakażeń SIRS-Z

PODZIEL SIĘ