Symulator echokardiografii przezprzełykowej

W sesji Open Innovation: Symulator echokardiografii przezprzełykowej MedSimTech jest innowacyjnym produktem służącym do szkolenia lekarzy w zakresie echokardiografii przezprzełykowej (TEE) zapewniającym realistyczne wrażenie wykonywania badania u prawdziwego pacjenta.

TEE (transesophageal echocardiography) jest jednym w podstawowych narzędzi diagnostycznych w kardiologii. Nauka operowania sondą umieszczoną w przełyku pacjenta jest bardzo trudna i kłopotliwa zarówno dla lekarza jak i pacjenta.

Urządzenie otrzymało w maju 2015 r. patent europejski na sposób symulacji echokardiograficznej przezprzełykowej, co potwierdziło, iż rozwiązanie wykazuje znaczący poziom innowacyjności w skali globalnej. Składa się ono z części sprzętowej – manekina i odpowiednika echokardiograficznej sondy TEE oraz oprogramowania, które znacznie ułatwi naukę wykonywania badania.

Dzięki dostępności bazy obrazów CT, symulator jest w stanie wiernie odtworzyć na ekranie obrazy poruszającego się serca będące przekrojami trójwymiarowego zestawu danych. Jest to w pełni wystarczające do prawidłowego procesu szkolenia lekarza specjalisty w zakresie skomplikowanego zadania jakim jest uzyskiwanie projekcji echokardiograficznych. Dodatkową zaletą urządzenia jest możliwość jego podpięcia do laptopa, co znacząco zwiększa jego możliwość zastosowania w warunkach pozaszpitalnych (uczelnie wyższe, sale szkoleniowe, warunki domowe, itp.)

System został zaprojektowany i wykonany we współpracy z wybitnymi specjalistami w dziedzinie echokardiografii, którzy potwierdzili poprawność i użyteczność symulatora. Symulator znakomicie sprawdził się już podczas kilkudziesięciu szkoleń dla kardiologów.

Symulator echokardiografii przezprzełykowej przeznaczony jest do prowadzenia szkoleń / warsztatów zarówno dla lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie specjalizacji, jak również dla studentów medycyny, którzy nieinwazynie będą mogli szlifować swoje umiejętności diagnostyczne w przedmiotowym zakresie – potrzeba komercyjnej współpracy z uczelniami medycznymi, szpitalami, firmami szkoleniowymi.

Tego typu urządzenia mogą znaleźć swoje 100% finansowanie w otwartym konkursie w dział. 3.1 PO WER ogłoszonym przez MZ, który dedykowany jest tworzeniem / rozwojem w uczelniach medycznych centrów symulacji – potrzeba (nabór do początku listopada 2015 r,) – potrzeba współpracy z uczelniami medycznymi oraz firmami mogącymi pomóc w aplikacji projektowej ze środków UE.

Główną zaletą symulatora MedSimTech jest mobilność i prostota urządzenia oraz unikalne oprogramowanie bazujące na obrazach CT (tomografia komputerowa). Posiadamy bibliotekę kilku przypadków chorobowych , która ma być stale rozwijana – potrzeba współpracy ze szpitalami w zakresie udostępnienia obrazów CT serca.

Perspektywa rozwoju symulacji medycznej na obszar przezklatkowy serca, a także kolejnych organów typu nerki, wątroba – potrzeba współpracy przy rozwoju badawczym i wdrożeniowym kolejnych wersji symulatorów MedSimTech.

Poznaj prezenterów:

Adam Piórkowski; adiunkt AGH;

Kamil Kipiel; Prezes zarządu Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o.; E: k.kipiel <at> ctt.krakow.pl


 

PODZIEL SIĘ