Spektrometria mas

Technika obrazowania tkanek za pomocą spektrometrii MALDI (Matrix Assissted Laser Desorption Imaging), zastosowana do biomolekuł w materiale histopatologicznym, może służyć jako narzędzie do odkrywania nowych biomarkerów predykcyjnych. Obrazowanie tkanek MALDI pozwala określić dystrybucję biomolekuł oraz leków w tkance przez co może być stosowane do rozróżniania łagodnych i złośliwych tkanek, bez konieczności stosowania przeciwciał. W tej technice skrawki tkanki są pokrywane warstwą matrycy a następnie mierzona jest masa cząsteczkowa poszczególnych punktów „pikseli” tkanki. W zależności od przetwarzania tkanki można profilować lipidy, białka i metabolity a zastosowanie obrazowania MALDI umożliwia identyfikację i analizę dystrybucji specyficznych biomarkerów tkanki. Za pomocą tej metody scharakteryzowano białka i peptydy wycinków tkanek gruczolakoraka i włókniakomięsaka oraz łagodnych guzów (adenoma i fibroma) psów oraz zidentyfikowano białka specyficzne dla zmian nowotworowych oraz zmiany w ich dystrybucji, które mogą być stosowane jako markery predykcyjne. W przyszłości zastosowanie obrazowania MALDI do oceny histologicznej tkanki pozwoli na przyspieszenie oraz spersonalizowanie diagnozy w porównaniu z klasyczną immunohistochemią.

Oferujemy ekspertyzę w zakresie obrazowania za pomocą spektrometrii mas oraz obróbki danych MS, poszukujemy ośrodków naukowych, szpitali i firm farmaceutycznych do współpracy w projekcie rozwijania nowoczesnej diagnostyki chorób nowotworowych za pomocą obrazowania spektrometrią mas typu MALDI. Współpraca może polegać na udziale we wspólnych projekcie naukowym i/lub umowie komercyjnej z firmą na opracowanie konkretnej metody. Opracowanie i zwalidowanie panelu biomolekuł charakterystycznego dla danego typu nowotworu pozwoli to na szybsze określenie czy próbka biopsji jest złośliwa co znacznie skróci czas oczekiwania na wyniki, profilowanie MALDI imaging tkanek nowotworowych pozwoli na testowanie wpływu nowych terapii na metabolizm nowotworu oraz pozwala na określenie stopnia penetracji leków w tkance.


Poznaj prezentera:

Elżbieta Piątkowska

Spektrometria mas w diagnostyce predykcyjnej

PODZIEL SIĘ