Sieci współpracy mające na celu dzielenie się wiedzą

Sieci współpracy to coraz powszechniejsze narzędzie służące wymianie informacji. Metoda ta zyskała popularność dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii komunikacji jak np. internet. Polega ona na wzajemnej wymianie doświadczenia, zasobów na zasadzie partnerskiej. Sieciowanie prowadzi do wymiany doświadczeń między uczestnikami, analizy dobrych praktyk stosowanych przez uczestników, pozyskania metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów, poszerzanie kompetencji uczestników oraz do nawiązywania kontaktów i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi i innymi ekspertami w danej dziedzinie. Sieciowanie prężnie rozwija się również w dziedzinie ortopedii, gdzie niezwykle ważną role odgrywa aspekt wymiany doświadczeń w szczególności dotyczy to wytwarzania protez kończyn górnych.

Ogólnodostępne projekty tworzone są zarówno przez osoby indywidualne których osoby im bliskie np. dzieci potrzebują protezy jak i specjalistów w dziedzinie szybkiego prototypowania. Wspomniane projekty tworzone są również dla osób, które nie miały by szanse na zdobycie protezy np. w krajach biednych czy ogarniętych wojną. Przykładem może być tutaj projekt Rapid Prototypes for Baghdad którego celem było m.in. wytworzenie protez kończyn górnych dla rannych irackich żołnierzy. Utrata dłoni może być spowodowana wypadkiem, chorobą lub innym zdarzeniem życiowym. Powstaje wtedy ubytek, który znacząco wpływa na jakość życia pacjenta. Jedną z metod jego poprawy jest zastosowanie epitezy czyli stałego uzupełnienia brakującego fragmentu.

Obecnie na rynku dostępne są dwa typu protez pierwsze refundowane przez NFZ które niestety cechują się małą wytrzymałością oraz drugie wykonywane przez specjalistów i artystów imitujące w pełni paznokcie, skórę łącznie z liniami papilarnymi i włoskami. Ta druga opcja jest bardzo kosztowna. Nasz projekt ma na celu opracowanie procesu technologicznego wytwarzania epitezy kończyny górnej z wykorzystaniem technologii druku przestrzennego metodą FFF. Epitezę wykonano w dwóch wariantach: pierwszy zakładał wykonanie epitez wyłącznie z wykorzystaniem technologii druku przestrzennego druku 3D oraz drugi zakładający wykonanie epitezy w technologii druku przestrzennego na którą w dalszym etapie nałożono specjalną silikonową rękawice. Projekty realizowane są wspólnie z Pracownią Ortopedyczną Lewkowicz.

Jesteśmy w trakcie tworzenia sieci współpracy dotyczącej szybkiego prototypowania. Pragniemy współpracować na zasadzie wzajemnej wymiany doświadczeń i zasobów pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi i innymi ekspertami w danej dziedzinie.


Poznaj prezenterów:

Karolina Furyk – Grabowska

Sieci współpracy mające na celu dzielenie się wiedzą

 

Doktorantka Politechniki Krakowskiej Wydziału Mechanicznego, współwłaścicielka firmy 3D FLY. Jej zainteresowania skupiają się na: zarządzaniu projektem, marketingu i reklamie oraz zastosowaniu innowacyjnych technologii takich jak laser czy szybkie prototypownie w medycynie.

 

Anna Kiełbus

Sieci współpracy mające na celu dzielenie się wiedzą

 

Dr inż.; pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Jej obszar zainteresowań naukowych obejmuje zagadnienia związane z: metodami statystycznymi i analizą danych; badaniami marketingowymi; zarządzaniem projektami i analizą jakości.
Kierownik międzynarodowego projektu pt.”3DCENTRAL – Catalyzing Smart Engineering and Rapid Prototyping”.

Sieci współpracy mające na celu dzielenie się wiedzą


PODZIEL SIĘ