Zawał mięśnia serca – czy możemy leczyć lepiej? Rozwój stentów wieńcowych

Historia rozpoznania i leczenia niedokrwienia mięśnia serca, w czasach nam współczesnych powszechnie występującego schorzenia, będącego jedną z najczęstszych przyczyn zgonu w krajach europejskich, sięga czasów starożytnych. Już Hipokrates opisywał chorobę niedokrwienną serca, której objawy miały skłaniać pacjenta do „mediatio mortis” = przygotowywania się do śmierci.

Od XVII wieku, kiedy fizjolodzy zaczęli dokładnie opisywać układ krążenia człowieka, nasza wiedza o podłożu choroby niedokrwiennej wyraźnie ewoluowała, na początku wieku XIX zauważyliśmy, że charakterystyczne objawy występują u osób, u których w tętnicach widać wyraźnie rozwój zmian miażdżycowych. W pierwszej połowie XX wieku zaczęliśmy rozwijać metody cewnikowania serca, kilkadziesiąt lat później otrzymaliśmy selektywny obraz tętnic wieńcowych bijącego serca z wykorzystaniem małoinwazyjnych technik obrazowych. Od tej pory nastąpił szybki rozwój coraz lepszych cewników diagnostycznych, pojawiły się cewniki balonowe pozwalające na poszerzenie zwężenia tętnicy wieńcowej a następnie metalowe rusztowania o kilkumilimetrowej średnicy, dzięki którym efekt angioplastyki balonowej mógł być utrwalony w czasie.

Obecnie w ciągu niecałych 30 lat obserwujemy nieprawdopodobne tempo rozwoju technologii projektowania i produkcji stentów wieńcowych. W tym czasie powstały pierwsze stenty metalowe zbudowane ze stali nierdzewnej, pojawiły się stopy kobaltowo-chromowe, rozwinęły się różnorodne modele kształtu rusztowań, które utrzymując odpowiednią siłę radialną miały coraz cieńsze elementy konstrukcyjne, coraz bardziej otwarte i umożliwiające ich implantację do rozgałęzień tętnic wieńcowych z coraz mniejszym ryzykiem zamknięcia bocznicy. Ogromnym postępem było wprowadzenie stentów pokrywanych lekiem antymitotycznym, ze stałym polimerem, następnie z polimerem bioresorbowalnym lub bezpolimerowych. W międzyczasie testowano wykorzystanie innych materiałów do budowy rusztowań, takich jak związki metali szlachetnych czy tytanu, aby wreszcie zacząć produkcję stentów budowanych w całości z materiałów bioresorbowalnych.

W chwili obecnej rozwój stentów wieńcowych biegnie wieloma różnymi ścieżkami. Jest to spowodowane różnymi koncepcjami poprawy skuteczności i bezpieczeństwa tych urządzeń oraz redukcji ich wad obserwowanych w trakcie badań klinicznych jak również w codziennej praktyce lekarskiej. Biorąc pod uwagę tempo rozwoju tej technologii oraz wyzwania, jakimi mają sprostać coraz nowsze konstrukcje, wydaje się, że mamy w tym zakresie jeszcze wiele do zrobienia, zwłaszcza w obliczu pojawiających się obecnie możliwości i koncepcji jak medycyna spersonalizowana czy nanotechnologie.

Oferta, czyli cel prezentacji

KCRI posiada doświadczenie w projektowaniu, prowadzeniu i raportowaniu badań klinicznych wyrobów medycznych. Posiada również kadrę specjalistów dobrze zorientowanych w zakresie nowych technologii medycznych. Chętnie wesprzemy zespoły projektowe w zakresie projektowania badań klinicznych nowych rozwiązań dla medycyny jak również w zakresie konfrontacji zastosowania pomysłu z potrzebami i możliwościami jego wdrożenia do medycyny klinicznej.


O Prezentującym

Olga Gorodecka

Olga Gorodecka

KCRI Sp. z o.o. – firma o dużym doświadczeniu w przeprowadzeniu badań klinicznych leków i wyrobów medycznych, z wysoko wykwalifikowaną kadrą z zakresu medycyny i start-up.

 
 
 
 


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
11.10.2018, godz. 9:00-22:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

Life Science Open Space 2018