Pneumodozymetry i spirometry nowej generacji

W Centrum Badawczo Rozwojowym MEDINET opracowana została nowa innowacyjna seria urządzeń medycznych spirometrów oraz pneumodozymetrów* nowej generacji.
Spirometr diagnostyczny nowej generacji został przystosowany do wykonywania pomiarów objętości i przepływu powietrza z zastosowaniem głowic pomiarowych o zmiennej charakterystyce oraz monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych. Naszym zadaniem wprowadzone rozwiązanie umożliwi zdecydowanie lepsze poznanie i zrozumienie funkcji układu oddechowego w czasie choroby.

Pneumodozymetr nowej generacji został wyposażony w nowy dozymetr umożliwiający automatyczne monitorowanie ciśnienia sprężonego powietrza lub tlenu i stałą kontrolę pracy nebulizatora w celu wytwarzania i podawania aerozolu o ściśle określonym wydatku i rozkładzie cząsteczek. Połączenie dozymetru ze stałym monitorowaniem objętości i przepływu wdychanego i wydychanego powietrza umożliwia programowanie inhalacji w celu uzyskania przewagi depozycji aerozolu w miejscu działania leku.

Wczesne rozpoznanie wpływu palenia tytoniu i/lub przebytych infekcji dróg oddechowych na funkcję układu oddechowego ma zasadnicze znaczenie dla wskazania osób narażonych na POChP w celu podjęcia działań profilaktycznych. Urządzenia nowej generacji umożliwią wczesne rozpoznanie oraz ustalenie stopnia odwracalności obturacji po podaniu minimalnej skutecznej dawki leku [MSDL], opracowanie planu spersonalizowanego leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego.

(*) Pneumodozymetr – innowacyjny wyrób medyczny, łączący funkcję spirometru i dozymetru do sterowanego oddychaniem podawania gazów medycznych i leków do inhalacji – od 2017 roku z własnym numerem w katalog wyrobów medycznych [ECRI/USA].

W celu wdrożenia urządzeń nowej generacji planujemy:

  • opracowanie oraz wykonanie i rejestrację akcesoriów dla nowej grupy urządzeń medycznych
  • zakup aparatury j oraz wyposażenie i dostosowanie stanowisk badawcze
  • wykonanie prototypów akcesoriów metodą druku 3D oraz metodą wtryskową
  • wyposażenie stanowisk do produkcji i pakowania wyrobów medycznych z tworzyw sztucznych
  • wykonanie badań medycznych w celu potwierdzenia założeń projektu

Zakres terytorialny – Polska; kraje UE
Planowany czas realizacji 36 miesięcy

Poszukiwani partnerzy/wykonawcy:

  • wyposażenia i dostosowania stanowisk badawczych
  • oprogramowania dla integracji urządzeń z systemami informatycznymi
  • oprogramowania dla Centrum Profilaktyki Chorób Płuc [CPChP]
  • pomocy w rekrutacji osób do planowanych badań

Opcje współpracy oraz konkretne korzyści do ustalenia.


Poznaj prezentera:

Zygmunt Podolec

Zygmunt Podolec

Urodzony w Jarosławiu w 1951 roku. Lekarz medycyny, ukończył studia na Wydziale Lekarskim w 1974 roku, stopień dr n. medycznych uzyskał na Akademii Medycznej w Krakowie w 1981 roku. Aktualnie pracuje w Centrum Badawczo Rozwojowym MEDINET oraz firmie abcMED. Autor kilkunastu publikacji w czasopismach medycznych oraz licznych doniesień i prezentacji zjazdowych. Zainteresowania: aerozologia, fizjologia oddychania, profilaktyka i metody leczenia chorób układu oddechowego, rola mózgu w chorobach alergicznych, turystyka, fotografia.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

PODZIEL SIĘ