Oferta usług badawczych Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET)

Oferta usług badawczych Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET)

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) to jednostka badawcza Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. JCET zostało utworzone w celu prowadzenia nowatorskich interdyscyplinarnych badań nad mechanizmami farmakoterapii śródbłonka i ściany naczyniowej, jak również opracowania nowych leków nakierowanych na śródbłonek oraz w celu budowania współpracy z przemysłem w tej dziedzinie. Laboratoria JCET są akredytowane w standardzie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) i znajdują się w nowoczesnym Parku Life Science w Krakowie.

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) oferuje wszechstronne usługi badawcze dla branży farmaceutycznej i pokrewnych. Usługi JCET dotyczą m.in. oceny bezpieczeństwa leków i suplementów diety w modelach in vitro oraz w badaniach na zwierzętach, a także analizy skuteczności substancji w wybranych modelach chorób in vivo (m.in. nadciśnienia, miażdżycy, cukrzycy). Zakres potencjalnej współpracy obejmuje prowadzenie konsultacji naukowych, udostępnienie zaawansowanej aparatury badawczej, wykonanie badań na zlecenie, a także udział we wspólnych projektach badawczo-wdrożeniowych. Oferta JCET zawiera również dostęp do szerokiego potencjału badawczego partnerów JCET w Polsce i za granicą.


Poznaj prezentera:

Dominik Czaplicki

Oferta usług badawczych Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET)

PODZIEL SIĘ