OBIEKTYW 60+

Przedmiotem projektu jest prototyp narzędzia o nazwie Obiektyw 60+, będący jednym z komponentów aplikacji wspomagającej proces projektowania architektonicznego. Drugim komponentem jest narzędzie „UD_Platform” wykorzystujące aplikację rzeczywistości wirtualnej, wspomagające i optymalizujące projektowanie architektoniczne.

Narzędzia te wykorzystują obecność użytkownika w wirtualnym środowisku i jego interakcję z obiektami wypełniającymi to środowisko. Pozwala to na weryfikację zastosowanych rozwiązań pod kątem zasad projektowania funkcjonalnego i ergonomicznego dla osób starszych. Zasadą działania tego narzędzia jest możliwość wariantowania zmiennych środowiskowych w przestrzeni architektonicznej lub urbanistycznej, co wpływa na ocenę i wybór optymalnych rozwiązań.

Narzędzie ma wspierać praktykę projektową, zatem jest przeznaczone dla projektantów, deweloperów, inwestorów i wykonawców w odpowiedzi na wzrost inwestycji w zakresie sektora usług opiekuńczych oraz budownictwa dla osób starszych. Narzędzie nie tylko wspiera działania profesjonalistów, ale również edukuje i uwrażliwia użytkowników na potrzeby osób z różnych grup wiekowych.


CELE:

Celem prezentacji jest zainteresowanie firm z branży VR i AR udoskonaleniem symulacji na okulary do wirtualnej rzeczywistości w celu stworzenia narzędzia do wspomagania projektowania przestrzeni z uwzględnieniem zagadnień użytkowych wynikających z analiz funkcjonalno-ergonomicznych, obserwacji potrzeb i upodobań użytkowników, jak również z nowych koncepcji użytkowo-eksploatacyjnych związanych ze starzeniem się społeczeństwa.

Celem współpracy jest również zdefiniowanie zakresu funkcjonalności narzędzia i dostosowanie go do potrzeb zainteresowanego nabywcy, a co z tym związane znalezienie potencjalnego inwestora zainteresowanego skomercjalizowaniem narzędzia o nazwie Obiektyw 60+.

Narzędzie kierowane jest na rynek polski i europejski.


CZAS REALIZACJI:

W celu skomercjalizowania produktu istotne jest uwzględnienie następujących etapów:

 • analiza potrzeb rynku oraz ocenę potencjału rynkowego narzędzia poprzez realizację badań rynkowych wśród potencjalnych użytkowników narzędzia (projektantów, deweloperów, edukatorów) pod kątem możliwych zastosowań i funkcjonalności, (6 m-cy);
 • symulację możliwych sposobów opracowania interfejsu użytkownika: sprawdzenie/przetestowanie funkcjonalności i intuicyjności interfejsu użytkownika w celu możliwie najlepszego dostosowania narzędzia do możliwości użytkownika, (3 m-ce);
 • promocję narzędzia w środowiskach branżowych: organizacji spotkań szkoleniowych, w celu uzyskania wiedzy z zakresu projektowania uniwersalnego oraz w celu uzyskania opinii na temat narzędzia w ramach testu użycia, (3 m-ce)
 • promocji produktu przez udział w targach branżowych (przez czas trwania realizacji projektu).

KONKRETNE OCZEKIWANIA:

Oczekiwaniem jest zainteresowanie narzędziem firmy z branży VR i AR działające na krajowym rynku w celu udoskonalenia i znalezienie potencjalnych inwestorów zainteresowanych wdrożeniem narzędzia.


OPCJE WSPÓŁPRACY:
 • możliwość współpartnerstwa w ramach udoskonalenia narzędzia;
 • udział w spółce w celu skomercjalizowania narzędzia.

OFEROWANE KORZYŚCI:
 1. Możliwe obszary zastosowania narzędzia to:
  • – wspieranie procesu edukacji w zakresie projektowania uniwersalnego, z możliwością doświadczenia percepcji środowiska z perspektywy osoby starszej i niepełnosprawnej,
  • – wspomaganie procesu projektowania opartego na wiedzy z zakresu projektowania uniwersalnego.
 2. Do projektu wybrano najbardziej zaawansowany, dostępny na rynku system, z otwartym środowiskiem programistycznym, umożliwiającym opracowanie narzędzia o różnym poziomie złożoności. W projekcie założono opracowanie produktu na różne platformy o zróżnicowaniu cenowym.
 3. Proponowane rozwiązanie, w odróżnieniu od istniejących na rynku różnić się będzie poziomem integracji dwóch podstawowych typów aplikacji VR: aplikacji zorientowanej na pojedynczy obiekt (najczęściej model wirtualny określonego wyrobu) oraz aplikacji opisującej środowisko (scenę).
 4. Unikalną cechą proponowanego opracowania jest możliwość testowania rozwiązań projektowych w relacji do zmiennych warunków środowiska, z jednoczesną analizą ich postrzegania na poziomie percepcji uwzględniającej specyfikę funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych. Tego rodzaju integracja technologii ma unikalny charakter.
 5. Proponowane narzędzie integruje znane i dostępne rozwiązania technologiczne uzyskując nową jakość. Nowatorska forma aplikacji pozwoli na prototypowanie rozwiązań w przestrzeni o różnej skali, z uwzględnieniem parametrów brzegowych (rozumianych jako dysfunkcje osoby starszej lub niepełnosprawnej w środowisku fizycznym).
 6. Innowacyjnym elementem budowy narzędzia jest otwarta forma aplikacji. W sensie programistycznym należy rozumieć to jako wstępnie zdefiniowane środowisko wirtualne, rozwijane, uzupełniane i rozbudowywane w czasie trwania kolejnych faz projektu.

Poznaj prezentera:

Anna Szewczenko

Anna Szewczenko

Anna Szewczenko – architekt, zawodowo związana z pracą naukową od 2001 r. jako adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śl. Posiada doświadczenie badawcze w zakresie badań jakościowych w obiektach z funkcją opieki dla osób starszych (głównie w zakresie projektowania środowiska wspierającego na oddziałach geriatrycznych), a także doświadczenie projektowe dotyczące projektowania dla osób starszych z wykorzystaniem dotychczasowych wyników badań. Współautorka 41 publikacji, w tym 8 publikacji w zagranicznych wydawnictwach konferencyjnych, redaktorka 4 tomów wydawnictw konferencyjnych oraz prac koncepcyjnych, projektowych i ekspertyz dotyczących obiektów dla osób starszych (oddziały geriatryczne, dom seniora). Współautorka podręcznika „Potrzeby osób starszych w obiektach z funkcją opieki. Wytyczne do projektowania” (E.D. Niezabitowska, I. Benek 2017). Była współorganizatorem 9 ogólnopolskich konferencji naukowych.
W zakresie działań praktycznych stale współpracuje ze Szpitalem Geriatrycznym w Katowicach. Posiada także doświadczenie w zakresie działań organizacyjnych i popularyzujących naukę jako wiceprezes Fundacji Laboratorium Architektury 60+. Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i członek Zarządu śląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

PODZIEL SIĘ